Psiholoģiskās konsultēšanas Baltijas asociācija

Основные данные
Название "Psiholoģiskās konsultēšanas Baltijas asociācija"
Правовая форма Общество (BDR)
Регистрационный номер, дата 40008085942, 01.11.2004
Рeгистр, Внесено в реестр Регистр обществ и учреждений, 01.11.2004
Идентификатор SEPA LV41ZZZ40008085942
Данные из реестра плательщиков НДС НетПроверить в регистре НДС ЕС
Юридический адрес Юридический адрес: Rīga, Bruņinieku iela 65, LV-1011 Зарегистрированы по адресу
Почтовый адрес Bruņinieku iela 65, Rīga, LV-1011
Номер свидетельства о регистрации, дата Nr. B00729. 01.11.2004
Цель деятельности 1.Veicināt psiholoģijas zinātnes un prakses attīstību;
2.Rūpēties par profesionālo psihologu profesionālās kvalifikācijas izaugsmi, radošo spēju izkopšanu, profesionālās pieredzes apgūšanu, psihologu profesionālās identitātes un darbības kritēriju izstrādāšanu un to ievērošanu;
3.Sniegt iespēju saņemt augsti kvalificētu profesionālu palīdzību, kam tas nepieciešams. Sekmēt profesijas prestiža pieaugumu sabiedrībā, kā arī uzturēt profesionālus kontaktus ar ārzemju kolēģiem tā veicinot Latvijas psihologu integrāciju Eiropas un pasaules psihologu apritē;
4.Sniegt augsti profesionālu, kvalificētu psihologa palīdzību un atbalstu maznodrošinātām personām, tai skaitā apmācību procesos;
5.Apvienot profesionālos psihologus, kuri veic profesionālo darbību fundamentālās un lietišķās psiholoģijas sfērās, veicot zinātniski-pētniecisko darbu, konsultēšanu un psihoterapiju, psiholoģisko diagnostiku un ekspertīzi, psiholoģisko darbu grupās, kā arī piesaista dažādu nozaru speciālistus un interesentus gan no Latvijas, gan ārpus tās robežām;
6.Veikt psihologu profesionālās darbības pārskatu, izvirzīt prasības praktizējošiem psihologiem atbilstoši sertificēšanā izstrādātiem reglamentējošiem dokumentiem;
7.Veikt zinātnisku pētniecību psiholoģijas laukā;
8.Veikt profesionālo psihologu sertifikāciju;
9.Organizēt sanāksmes, lekcijas, diskusijas un studiju grupas profesionāļiem un interesentiem;
10.Organizēt reģionālu, starpreģionālas un starptautiskas konferences Latvijā un ārpus tās, pārstāvot Latvijas psihologus forumos ārzemēs.
Вид дeятeльности
  • Прочие виды образования, не включенные в другие категории (85.59, версия 2.0) (Источник: СГД, ZO.LV)
  • Деятельность профессиональных членских организаций (94.12, версия 2.0) (Источник: ЦСУ)
История изменения видов деятельности
Последнее обновление в Регистре Предприятий 11.11.2022
Отягощения
Процесс ликвидации Hет
Актуальная запись в регистре неплатежеспособности Hет
Актуальные претензии по платежам Bойти в систему
Актуальные коммерческие залоги Hет
Актуальные обеспечения иска Hет
Долги налогов (СГД, на дату) Hет по 04.07.2024
Узнать текущую информацию о налоговых долгах
Финансовые показатели (за последний представленный год)
Год (последний поданный) Bойти в систему
Bойти в систему
Оборот
Прибыль после уплаты налогов
Ликвидность
Рентабельность (отдача активов)
Количество работающих
Годовые отчёты (16)
Налоговые платежи в государственный бюджет
(тыс. Евро)
Год Общая сумма платежей в государственный бюджет Подоходный налог с населения Обязательные взносы государственного социального страхования
2021 Bойти в систему

Актуальные данные

Актуальные данные. Исполнительная институция (4)
Время Должность, Права представительства
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx)
Oт 23.01.2019 Совместно как минимум с 2
Документ страны вписывают в момент регистрации: Латвия
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx)
Oт 23.01.2019 Совместно как минимум с 2
Документ страны вписывают в момент регистрации: Латвия
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx)
Oт 23.01.2019 Право представлять единолично
Документ страны вписывают в момент регистрации: Латвия
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx)
Oт 23.01.2019 Право представлять единолично
Документ страны вписывают в момент регистрации: Латвия
Актуальные данные. Список прокур (0)
Актуальные данные. Список истинных выгодополучателей (0)
Юридический адрес на карте
Psiholoģiskās konsultēšanas Baltijas asociācija Юридический адрес на карте
Публикации (0)