Matīšu Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība, Biedrība

Основные данные
Название Biedrība "Matīšu Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība"
Правовая форма Общество (BDR)
Регистрационный номер, дата 40008311005, 20.10.2021
Рeгистр, Занесен в регистр Регистр обществ и учреждений, 20.10.2021
Идентификатор SEPA LV02ZZZ40008311005
Данные из реестра плательщиков НДС НетПроверить в регистре НДС ЕС
Юридический адрес Юридический адрес: Valmieras nov., Matīšu pag., Matīši, Upes iela 11, LV-4210 Зарегистрированы по адресу
Почтовый адрес Upes iela 11, Matīši, Matīšu pag., Valmieras nov., LV-4210
Цель деятельности Veicināt iedzīvotājus darboties apkārtējās vides sakārtošanai, saglabāšanai un novada teritorijas attīstībai;
veicināt sadarbības iespējas starp dažāda veida organizācijām;
sadarboties ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu (VUGD);
organizēt brīvprātīgo ugunsdzēsēju komandu darbību ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbos;
veikt profilaktiskos un organizatoriskos pasākumus ugunsgrēku un nelaimes gadījumu novēršanai sabiedriskajās ēkās, ražotnēs un dzīvojamā sektorā;
organizēt apmācības un praktisko iemaņu pilnveidošanu brīvprātīgo ugunsdzēsēju komandām;
informēt un apmācīt iedzīvotājus ugunsdrošības un civilās aizsardzības jautājumos;
organizēt bērnu un jauniešu izglītošanu drošības jautājumos;
veicināt interešu izglītību un mūžizglītību;
organizēt un sniegt materiālu palīdzību ugunsgrēku un nelaimes gadījumu rezultātā cietušajiem cilvēkiem;
atbalsta sniegšana vecākiem cilvēkiem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām;
organizēt kultūras, aktīvās atpūtas pasākumus un veicināt ugunsdzēsības sporta attīstību.
Вид дeятeльности
  • Деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях (84.25, версия 2.0) (Источник: СГД, ЦСУ, ZO.LV)
История изменения видов деятельности
Последнее обновление в Регистре Предприятий 20.10.2021
Отягощения
Процесс ликвидации Hет
Актуальная запись в регистре неплатежеспособности Hет
Актуальные претензии по платежам Bойти в систему
Актуальные коммерческие залоги Hет
Актуальные обеспечения Hет
Долги администрируемых СГД налогов Hет по 29.05.2024
Узнать текущую информацию о налоговых долгах
Финансовые показатели (за последний представленный год)
Год (последний поданный) Bойти в систему
Bойти в систему
Оборот
Прибыль после уплаты налогов
Ликвидность
Рентабельность (отдача активов)
Количество работающих
Годовые отчёты (2)
Налоговые платежи в государственный бюджет
(тыс. Евро)
Год Общая сумма платежей в государственный бюджет Подоходный налог с населения Обязательные взносы государственного социального страхования
2021 Bойти в систему

Актуальные данные

Актуальные данные. Исполнительная институция (5)
Время Должность, Права представительства
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx)
Oт 20.10.2021 Совместно как минимум с 2
Документ страны вписывают в момент регистрации: Латвия
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx)
Oт 20.10.2021 Совместно как минимум с 2
Документ страны вписывают в момент регистрации: Латвия
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx)
Oт 20.10.2021 Совместно как минимум с 2
Документ страны вписывают в момент регистрации: Латвия
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx)
Oт 20.10.2021 Совместно как минимум с 2
Документ страны вписывают в момент регистрации: Латвия
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx)
Oт 20.10.2021 Право представлять единолично
Документ страны вписывают в момент регистрации: Латвия
Актуальные данные. Список прокур (0)
Актуальные данные. Список истинных выгодополучателей (1)
Невозможно определить бенефициара юридического лица. Зарегистрировано 20.10.2021
Юридический адрес на карте
Matīšu Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība Юридический адрес на карте
Публикации (0)