Ilga Kreituse - Latvijas prezidente

Основные данные
Название Ilga Kreituse - Latvijas prezidente
Правовая форма Общественная организация (SAB)
Регистрационный номер, дата 50008014091, 15.05.1996
Рeгистр, Занесен в регистр Регистр общественных организаций, 15.05.1996
Данные из реестра плательщиков НДС НетПроверить в регистре НДС ЕС
Юридический адрес Юридический адрес: Rīga, Ēveles iela 6-46, LV-1013 Зарегистрированы по адресу
Почтовый адрес Ēveles iela 6-46, Rīga, LV-1013
Ликвидировано 10.10.2007
Цель деятельности Iepazīstināt Latvijas sabiedrību ar prezidenta amata kandidātes Ilgas
Kreituses personību, politisko biogrāfiju un darbu atjaunotās Latvijas
Republikas valsts varas iestādēs;
popularizēt Ilgu Kreitusi kā nākamo Latvijas Republikas prezidenti;
aktīvi atbalstīt Ilgu Kreitusi un viņas darbību , iesniedzot ierosinājumus,
lūgumus un prasības;
meklēt un veicināt kontaktus ar citām sabiedriskām organizācijām, kas
atbalsta Ilgu Kreitusi kā nākamo Latvijas prezidenti.
Последнее обновление в Регистре Предприятий 10.10.2007
Финансовые показатели (за последний представленный год)
Год (последний поданный) Bойти в систему
Bойти в систему
Оборот
Прибыль после уплаты налогов
Ликвидность
Рентабельность (отдача активов)
Количество работающих

Актуальные данные

Актуальные данные. Список прокур (0)
Актуальные данные. Список истинных выгодополучателей (0)
Юридический адрес на карте
 Юридический адрес на карте
Публикации (0)