"Cerību stars"-daudzbērnu un maznodrošinātu ģimeņu bērnu palīdzības fonds

Основные данные
Название "Cerību stars"-daudzbērnu un maznodrošinātu ģimeņu bērnu palīdzības fonds
Правовая форма Учреждение (NOD)
Регистрационный номер, дата 40008133299, 28.10.2008
Рeгистр, Занесен в регистр Регистр обществ и учреждений, 28.10.2008
Идентификатор SEPA LV56ZZZ40008133299
Данные из реестра плательщиков НДС НетПроверить в регистре НДС ЕС
Юридический адрес Юридический адрес: Rīga, Vaidelotes iela 11 - 6, LV-1055 Зарегистрированы по адресу
Почтовый адрес Vaidelotes iela 11 - 6, Rīga, LV-1055
Регистрационное удостоверение Nr. N000775. 28.10.2008
Цель деятельности Materiālā un mantiskā palīdzība daudzbērnu un maznodrošinātu ģimeņu bērniem;
Daudzbērnu un maznodrošinātu ģimeņu bērnu ārstniecisko pakalpojumu izdevumu segšana, ja ir pierādīts, ka šie izdevumi nav kompensēti no valsts puses vai kādas citas labdarības organizācijas puses;
palīdzēt sagatavoties skolai daudzbērnu un m,aznodrošinātu ģimeņu bērniem, nododot viņiem mācību grāmatas un kancelejas preces;
Daudzbērnu un maznodrošinātu ģimeņu bērnu mācību kursu un sporta nodarbības izdevumu segšana, ja ir pierādīts, ka attiecīgie kursi vai nodarbības ir veiksmīgi apmeklēti un valsts vai kāda cita labdarības organizācija nav tos apmaksājusi;
Labdarības pasākumu organizēšana.
Сферы деятельности Sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu, sociālās labklājības celšana, Labdarība (Источник: СГД)
Статус организации общественного блага, дата Лишен, 23.03.2020.
Справка организации общественного блага
Вид дeятeльности
  • Деятельность прочих членских организаций, не включенных в другие категории (94.99, версия 2.0) (Источник: СГД, ЦСУ, ZO.LV)
История изменения видов деятельности
Последнее обновление в Регистре Предприятий 27.07.2019
Отягощения
Процесс ликвидации Hет
Актуальная запись в регистре неплатежеспособности Hет
Актуальные просроченные платежи Hет Зарегистрировать долг
Актуальные коммерческие залоги Hет
Актуальные обеспечения Hет
Долги администрируемых СГД налогов Hет по 16.04.2024
Узнать текущую информацию о налоговых долгах
Контактная информация
Телефон +371 27171726
Финансовые показатели (за последний представленный год)
Год (последний поданный) Bойти в систему
Bойти в систему
Оборот
Прибыль после уплаты налогов
Ликвидность
Рентабельность (отдача активов)
Количество работающих
Годовые отчёты (14)
Налоговые платежи в государственный бюджет
(тыс. Евро)
Год Общая сумма платежей в государственный бюджет Подоходный налог с населения Обязательные взносы государственного социального страхования
2021 Bойти в систему

Актуальные данные

Актуальные данные. Правление (3)
Время Должность, Права представительства
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx)
Oт 06.07.2017 Право представлять единолично
Документ страны вписывают в момент регистрации: Латвия
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx)
Oт 06.07.2017 Право представлять единолично
Документ страны вписывают в момент регистрации: Латвия
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx)
Oт 06.07.2017 Право представлять единолично
Документ страны вписывают в момент регистрации: Латвия
Актуальные данные. Список прокур (0)
Актуальные данные. Список истинных выгодополучателей (3)
Время Постоянное место жительство Государственная принадлежность
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx)
Oт 27.07.2019 Латвия Латвия

Способ контроля: как представитель исполнительного органа или органа управления

Bойти в систему
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx)
Oт 27.07.2019 Латвия Латвия

Способ контроля: как представитель исполнительного органа или органа управления

Bойти в систему
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx)
Oт 27.07.2019 Латвия Латвия

Способ контроля: как представитель исполнительного органа или органа управления

Bойти в систему
Юридический адрес на карте
 Юридический адрес на карте
Публикации (0)