AMATIERU KROSA APVIENIBA

Обширная и юридически обоснованная база данных о всех зарегистрированных в Латвии предприятиях, общественных организациях и зарубежных представительствах.

Основные данные
Название "AMATIERU KROSA APVIENIBA"
Правовая форма Общество (BDR)
Регистрационный номер, дата 40008127767, 14.05.2008
Идентификатор SEPA LV40ZZZ40008127767
Данные из реестра плательщиков НДС Нет
Юридический адрес
Почтовый адрес Saltupes iela 10, Aknīste, Aknīstes nov., LV-5208
Рeгистр, Занесен в регистр Регистр обществ и учреждений 14.05.2008
Регистрационное удостоверение Nr. B000658. 14.05.2008
Цель деятельности Attistit un popularizet autosportu Latvija regionu limeni;
Latvijas regionala autosporta attistibas koncepcijas izstradasana;
Latvijas regionalo un novadu pasakumu planu, projektu, sacensibu nolikumu, sacensibu kalendaru un citu dokumentu izstradasana, autosporta aktivistu interesu un velmju apzinasana un sakartosana;
sagatavot sportistus novadu, regionalajam, Latvijas un starptautiskajam sacensibam, kausiem, cempionatiem un citam augsta ranga sacensibam, augstu rezultatu sasniegsanai autosporta;
dazadu autosporta un citu sacensibu, cempionatu, svetku, izstazu un citu pasakumu organizesana, lai raditu iespeju Latvijas Republikas iedzivotajiem nodarboties ar sportu;
iespeju nodrosinasana biedribas biedriem un citiem interesentiem piedalities sacensibas, sportiskas izaugsmes apstaklu radisana;
autosporta un Biedribas rikoto sacensibu un pasakumu propagandesana un reklamesana izmantojot masu informacijas u.c. plassazinas lidzeklus;
starptautisko, Latvijas, regionalo un novadu sacensibu trasu, sporta bazu un citu sporta objektu izveidosana, labiekartosana un sertifikacija;
starptautisko, Latvijas, regionalo un novadu sacensibu licensu izsniegsana;
starptautisko, Latvijas, regionalo un novadu sacensibu tiesnesu apmaciba un sertifikacija, kursi un kvalifikacijas celsana;
sporta klasu pieskirsana;
sadarbiba ar Latvijas Republikas un arvalstu organizacijam, kuru merki un uzdevumi atbilst Biedribas merkiem un uzdevumiem;
finansu lidzeklu piesaistisana Biedribas projektu realizesanai;
plasako iedzivotaju slanu, skolu un studejosas jaunatnes iesaistisana sporta pasakumos, radot piemerotus apstaklus augstu sporta rezultatu sasniegsanai;
finansiali atbalstit Biedribas biedrus dalibai Latvijas un starptautiskas sacensibas, kausos, cempionatos un citas augsta ranga sacensibas.
Вид дeятeльности Прочие виды деятельности по организации отдыха и развлечений (93.29, версия 2.0) (Источник: СГД)
Деятельность прочих членских организаций, не включенных в другие категории (94.99, версия 2.0) (Источник: ЦСУ)
СГД - код основной деятельности NACE, опубликованный на домашней странице Службы государственных доходов.
ЦСУ - главные виды деятельности предприятия по данным центрального статистического управления Латвии.
ГО - виды деятельности, указанные в годовом отчёте (год) предприятия.
ZO.LV - виды деятельности, указанные в каталоге бизнес контактов www.zo.lv
Последнее обновление в Регистре Предприятий 03.07.2009

*** - Запись об адресе актуализирована согласно третьей части статьи 4.4 Закона "О Регистре Предприятий Латвийской Республики"

Отягощения
Процесс ликвидации Hет
Актуальная запись в регистре неплатежеспособности Hет
Актуальные просроченные платежи Hет
Актуальные коммерческие залоги Hет
Актуальные обеспечения Hет
Долги администрируемых СГД налогов Узнать текущую информацию о налоговых долгах
Контактная информация
Телефон +371 26534824
Представители
Актуальные должностные лица 5
Актуальные прокуры 0
Год Период Вид Зарегистрирован в РП
2018 01.01.2018 - 31.12.2018 Годовой отчёт 14.04.2019
2017 01.01.2017 - 31.12.2017 Годовой отчёт 28.03.2018
2016 01.01.2016 - 31.12.2016 Годовой отчёт 19.04.2017
2015 01.01.2015 - 31.12.2015 Годовой отчёт 17.03.2016
2014 01.01.2014 - 31.12.2014 Годовой отчёт 12.05.2015
2013 01.01.2013 - 31.12.2013 Годовой отчёт 31.03.2014
2012 01.01.2012 - 31.12.2012 Годовой отчёт 29.03.2013
2011 01.01.2011 - 31.12.2011 Годовой отчёт 29.03.2012
2010 01.01.2010 - 31.12.2010 Годовой отчёт 06.04.2011
2009 01.01.2009 - 31.12.2009 Годовой отчёт 28.12.2011
AMATIERU KROSA APVIENIBA на карте