Palidzibas roka, Integracijas centrs

Extensive and legally valid database containing all companies, associations and enterprises, as well as foreign representations that are registered in Latvia.

Basic data
Name Name: Integracijas centrs "Palidzibas roka"
Legal form Legal form: Society (BDR)
Registration number, date Registration number, date: 50008279831, 04.09.2018
Register, Included in The Register Register, Included in The Register: Register of Associations and Foundations, 04.09.2018
SEPA identifier SEPA identifier: LV66ZZZ50008279831
Data from the VAT Register: Doesn't have
Legal address
Postal address Postal address: "VEF-Baloži 306", Medemciems, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127
Goals of activities Veicinat garigi lidzsvarotas un moralas sabiedribas attistibu, pamatojoties uz augstu tikumibas standartu ieverosanu un kristigas morales vertibam, tadejadi rosinot ikvienu:
ienemt atverta un toleranta cilveka poziciju;
pilnveidot sevi, lai kontaktetos ar citadi domajosiem un ar cilvekiem, kuri pieder pie citas etniskas identitates, saglabatu savu parliecibu un gara stipribu, savu spriedumu un uzvedibas patstavibu;
veicinat gimenes ka tautas lielakas vertibas popularizaciju sabiedriba, organizejot pasakumus, izglitojosus seminarus, konferences, aizstavot jauno gimenu, maminu, daudzbernu gimenu intereses un bernu tiesibas piedzimst, izaugt par aktiviem sabiedribas locekliem.
Sociala un gariga palidziba atkarigiem un lidzatkarigiem gimenes locekliem.
Veicinat informacijas apmainu sabiedriba un dialoga veidosanos ar valsti.
Veicinat sadarbibu ar uznemejiem un filantropijas attistibu.
Mazakumtautibu tiesibu aizsardziba un starpetniska dialoga veicinasana.
Veicinat socialas integracijas attistibas procesus Latvijas sabiedriba:
atbalstit trucigo un sociali mazaizsargato personu grupu, tai skaita cilveku ar invaliditati integraciju sabiedriba un darba tirgu;
veicinat socialas palidzibas pieejamibu un mazinat socialo nevienlidzibu, organizejot un atbalstot dazadu socialo pakalpojumu sniegsanu sociali mazaizsargatam personu grupam, t.sk. bareniem un cilvekiem ar invaliditati, krizes situacija vai trukuma nonakusam personam, daudzbernu gimenem;
veicinat gimenu ar berniem, bernu u jauniesu, ka ari senioru socialo integraciju, veidojot atbalsta centrus, organizejot izglitojosus un personibas garigas attistibas seminarus, ka ari kulturas pasakumus.
Veicinat neformalas un muzizglitibas attistibu, organizejot kursus, seminarus un piedaloties projektu realizacija.
Veicinat daudzkulturu integracijas attistibu, atbalstot un organizejot daudzkulturu izglitibu.
Activity code (NACE) Activity code (NACE): Activities of other membership organisations n.e.c. (94.99, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Data updated in the Register of Enterprises Data updated in the Register of Enterprises: 04.09.2018
Encumbrances
Liquidation process Liquidation process: Not registered
Actual entry in the insolvency register Actual entry in the insolvency register: Not registered
Actual delayed payments Actual delayed payments: Not registered
Actual pledge acts Actual pledge acts: Not registered
Actual collaterals Actual collaterals: Not registered
SRS administered tax debts SRS administered tax debts: Find out current information about tax debts
Contact information
Phone +371 26013709
Financial indicators (last submitted year)
Year (last submitted) Sign in
Sign in
Turnover
Profit after taxes
Liquidity
Profitability (return on assets)
Number of employees
Annual reports (1)
Executive body (1)
Time Post, Rights to represent
Kampāne-Tavdidišvili Aļona
From 04.09.2018 Right of sole representation
Document country : Latvia
List of procurations (0)
List of beneficial owners (1)
Not possible to identify a beneficiary of the legal entity. Registered 04.09.2018
Actual data
  • The list of commercial pledges (0)
Palidzibas roka location