Basic data
Name "TUVU"
Legal form Society (BDR)
Registration number, date 40008218248, 10.12.2013
Register, Included in The Register Register of Associations and Foundations, 10.12.2013
SEPA identifier LV95ZZZ40008218248
Data from the VAT Register
VAT identification number Status Registered Excluded
LV40008218248 Is active 21.06.2017
Legal address Legal address: Jelgavas nov., Cenu pag., Brankas, Saules iela 2, LV-3042 *** Previous addresses
Other registered in this address
Postal address Saules iela 2, Brankas, Cenu pag., Jelgavas nov., LV-3042
Certificate of registration Nr. B019151. 10.12.2013
Goals of activities 1. Veicināt jauniešu aktivitāti un iniciatīvu lēmumu pieņemšanā kultūras, sporta, sociālajās, politiskajās norisēs un uz izglītību balstītā sabiedriskajā dzīvē gan valsts, gan starptautiskā mērogā;
2. Jauniešu prasmju, zināšanu, kompetenču un personības pilnvērtīgas attīstības, kā arī lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespēju veicināšana;
3. Pārstāvēt jauniešu intereses valstiskās un nevalstiskās institūcijās;
4. Sociālās atstumtības un sociālā riska mazināšana un labklājības celšana, kā arī palīdzības sniegšana krīzes un ārkārtas situācijās ģimenēm, bērniem un vientuļajiem cilvēkiem Latvijā;
5. Speciālistu, sadarbības partneru un atbalstītāju piesaiste, materiāla, emocionāla un sociāla atbalsta sniegšanai;
6.Labdarības tradīciju veidošana un attīstīšana Latvijā.
Areas of activity Labdarība, Sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu, sociālās labklājības celšana (Source: SRS)
Public benefit organisation status, date Effective, 22.06.2015.
Report on public benefit organisation
Activity code (NACE)
  • Retail sale of second-hand goods in stores (47.79, version 2.0) (Source: SRS)
  • Activities of other membership organisations n.e.c. (94.99, version 2.0) (Source: CSB, ZO.LV)
History of changes in activities
Data updated in the Register of Enterprises 01.07.2021
The State support The State support history  (Actual record: 24.01.2022)
Encumbrances
Liquidation process Not registered
Actual entry in the insolvency register Not registered
Current claims for payments Sign in
Actual pledge acts Not registered
Actual collaterals Not registered
SRS administered tax debts Not registered as of 10.06.2024
Find out current information about tax debts
Contact information
Phone +371 26319985
Financial indicators (last submitted year)
Year (last submitted) Sign in
Sign in
Turnover
Profit after taxes
Liquidity
Profitability (return on assets)
Number of employees
Annual reports (10)
Tax payments to state budget
(thous. EUR)
Year Total payments to state budget Personal income tax State mandatory social insurance contributions
2021 Sign in

Actual data

Actual data. Executive body (2)
Time Post, Rights to represent
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 10.12.2013 Right of sole representation
Document country on the date of registration: Latvia
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 10.12.2013 Right of sole representation
Document country on the date of registration: Latvia
Actual data. List of procurations (0)
Actual data. List of beneficial owners (0)
Awards
  • Member of the Foundation for Social Integration program “Family-friendly place of work”; 2023., 2024. year 
    2023., 2024. year
Legal address on the map
TUVU Legal address on the map
Publications (0)