Basic data
Name "PEFC Latvijas Padome" Previous names
Legal form Society (BDR)
Registration number, date 40008069238, 08.08.2002
Register, Included in The Register Register of Associations and Foundations, 20.01.2006
SEPA identifier LV96ZZZ40008069238
Data from the VAT Register Doesn't haveCheck in EU VAT register
Legal address Legal address: Aizkraukles nov., Koknese, Melioratoru iela 1, LV-5113 Previous addresses
Other registered in this address
Postal address Melioratoru iela 1, Koknese, Aizkraukles nov., LV-5113
Certificate of registration Nr. B004636. 20.01.2006
Goals of activities organizēt mežu sertifikācijas procesu Latvijas mežos, atbilstoši PEFC Latvijas shēmas prasībām;
veicināt mežu ilgtspējīgu apsaimniekošanu, atbilstoši MCPFE starpvaldību procesos atzītiem principiem, atbilstības kritērijiem un apliecināšanas indikatoriem;
atbalstīt mežsaimniecībā iegūto produktu piegāžu ķēžu sertifikācijas procesu, atbilstoši starptautiskajiem standartiem un PEFC Latvijas shēmas prasībām;
veicināt sabiedrības labāku izpratni par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu mežā un meža resursu racionālu izmantošanu;
ierobežot nelikumīgās darbības meža izmantošanā un darījumos ar kokmateriāliem;
uzturēt sakarus ar citām organizācijām un institūcijām Latvijā un starptautiskā mērogā.
Activity code (NACE)
  • Other professional, scientific and technical activities n.e.c. (74.90, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
  • Activities of other membership organisations n.e.c. (94.99, version 2.0) (Source: CSB)
History of changes in activities
Data updated in the Register of Enterprises 12.05.2023
Encumbrances
Liquidation process Not registered
Actual entry in the insolvency register Not registered
Current claims for payments Sign in
Actual pledge acts Not registered
Actual collaterals Not registered
SRS administered tax debts Not registered as of 10.06.2024
Find out current information about tax debts
Financial indicators (last submitted year)
Year (last submitted) Sign in
Sign in
Turnover
Profit after taxes
Liquidity
Profitability (return on assets)
Number of employees
Annual reports (19)
Tax payments to state budget
(thous. EUR)
Year Total payments to state budget Personal income tax State mandatory social insurance contributions
2021 Sign in

Actual data

Actual data. Executive body (1)
Time Post, Rights to represent
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 17.02.2023 Right of sole representation
Document country on the date of registration: Latvia
Actual data. List of procurations (0)
Actual data. List of beneficial owners (1)
Not possible to identify a beneficiary of the legal entity. Registered 17.02.2023
Legal address on the map
PEFC Latvijas Padome Legal address on the map
Publications (0)