Basic data
Name "Lubāna vilnis"
Legal form Society (BDR)
Registration number, date 40008199977, 28.09.2012
Register, Included in The Register Register of Associations and Foundations, 28.09.2012
SEPA identifier LV70ZZZ40008199977
Data from the VAT Register Doesn't haveCheck in EU VAT register
Legal address Legal address: Rēzeknes nov., Gaigalavas pag., Bikava, Miera iela 6, LV-4618 Previous addresses
Other registered in this address
Postal address Miera iela 6, Bikava, Gaigalavas pag., Rēzeknes nov., LV-4618
Certificate of registration Nr. B014573. 28.09.2012
Goals of activities aktivizēt vietējo iedzīvotāju iesaistīšanos pagasta, novada ezeru un publisko ūdeņu, jo sevišķi Lubāna ezera un Kvāpānu dīķu (Rēzeknes novads, Gaigalavas pagasts) apsaimniekošanas jomā un zivsaimniecības nozares attīstībā;
aktualizēt konkrētu ūdens teritoriju - Kvāpānu dīķu, kas atrodas Rēzeknes novada Gaigalavas pagastā - apsaimniekošanas problēmas;
izstrādāt projektus iesniegšanai pašvaldību, valsts un starptautiskajos fondos līdzekļu piesaistei savas darbības nodrošināšanai dažādās jomās, kas skar Lubāna ezera un Kvāpānu dīķu apkārtnes iedzīvotāju dzīves labklājības un dzīves līmeņa paaugstināšanos;
nepārtraukti izstrādāt risinājumus, kas ļauj risināt samilzušās Kvāpānu dīķu un Lubāna ezera (Gaigalavas pagasta teritorijā) apsaimniekošanas problēmas, kas saistītas ar tūrisma, kvalitatīva brīvā laika pavadīšanas un zivju resursu uzraudzības, atjaunošanas un nozvejas, ūdens kvalitātes izpētes un uzlabošanas jomām;
organizēt lekcijas, pārrunas, ekskursijas, konkursus un praktiskās nodarbības prasmju un pieredzes nodošanai interesentiem;
iesaistīt biedrus savas mājas apkārtnes un pagasta teritorijas uzkopšanā un izdaiļošanā;
aktīvi veicināt zivsaimniecības jomas popularizēšanu novadā;
sadarboties ar stabilākajām Latvijas un ārvalstu biedrībām un nodibinājumiem, kas atbalsta rekreācijas un visa veida zivsaimniecības jomas
Activity code (NACE)
  • Activities of other membership organisations n.e.c. (94.99, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
History of changes in activities
Data updated in the Register of Enterprises 12.02.2021
Encumbrances
Liquidation process Not registered
Actual entry in the insolvency register Not registered
Actual delayed payments Not registered Report the debt
Actual pledge acts Not registered
Actual collaterals Not registered
SRS administered tax debts Not registered as of 10.04.2024
Find out current information about tax debts
Financial indicators (last submitted year)
Year (last submitted) Sign in
Sign in
Turnover
Profit after taxes
Liquidity
Profitability (return on assets)
Number of employees
Annual reports (12)
Tax payments to state budget
(thous. EUR)
Year Total payments to state budget Personal income tax State mandatory social insurance contributions
2021 Sign in

Actual data

Actual data. Executive body (3)
Time Post, Rights to represent
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 11.05.2015 Together with at least 2
Document country on the date of registration: Latvia
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 11.05.2015 Right of sole representation
Document country on the date of registration: Latvia
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 11.05.2015 Together with at least 2
Document country on the date of registration: Latvia
Actual data. List of procurations (0)
Actual data. List of beneficial owners (0)
Legal address on the map
Lubāna vilnis Legal address on the map
Publications (0)