LATVIJAS STARPTAUTISKĀ SKOLA

Basic data
Name "LATVIJAS STARPTAUTISKĀ SKOLA" Previous names
Legal form Society (BDR)
Registration number, date 40008006745, 14.03.1994
Register, Included in The Register Register of Associations and Foundations, 01.08.2005
SEPA identifier LV92ZZZ40008006745
Data from the VAT Register
VAT identification number Status Registered Excluded
LV40008006745 Is active 01.02.2006
Legal address Legal address: Mārupes nov., Babītes pag., Piņķi, Meistaru iela 2, LV-2107 *** Previous addresses
Other registered in this address
Postal address Meistaru iela 2, Piņķi, Babītes pag., Mārupes nov., LV-2107
Registration certificate number, date Nr. B002856. 01.08.2005
Goals of activities Nodrošināt starptautisku izglītību jebkuras tautības skolēniem no pirmsskolas līmeņa
līdz 12.klasei;
nodrošināt akadēmiski konkurētspējīgu mācību programmu ievērojot Starptautiskā
bakalaurāta pamata, vidējās un diploma programmas prasības, attīstot uz mūžizglītību
vērstas radošas, zinātkāras, kritiski domājošas un no aizspriedumiem brīvas
personības, kas, izprotot cilvēku dažādību darbojas godīgi un atbildīgi;
attīstīt spēju kritiski domāt un skaidri komunicēt angļu valodas un literatūras,
matemātikas, dabaszinību, humanitāro zinātņu un mākslas pamatdisciplīnās;
veicināt skolēnu radošuma, talantu un mērķu attīstīšanu, ļaujot piedzīvot panākumus
un veidojot pašcieņu;
nodrošināt apmācību angļu valodā, veicinot šīs valodas prasmi un zināšanas;
attīstīt efektīvas mācīšanās metodes, pašmotivāciju, pašvirzību un pašdisciplīnu;
saprast un cienīt dažādu kultūru un tautu cilvēkus;
izmantot starpkultūru mācību iespējas (akadēmiskā, sociālā un kultūras jomā), īpašu
uzmanību pievēršot mītnes zemei - Latvijai;
noteikto mērķu sasniegšanai organizēt un ņemt dalību sabiedriskajos pasākumos.
Areas of activity Labdarība (Source: SRS)
Public benefit organisation status, date Annulled, 24.06.2020.
Report on public benefit organisation
Activity code (NACE)
  • General secondary education (85.31, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
  • Other education n.e.c. (85.59, version 2.0) (Source: CSB)
History of changes in activities
Data updated in the Register of Enterprises 02.07.2024
The State support Yes  (Actual record: 13.07.2021)
Encumbrances
Liquidation process Not registered
Actual entry in the insolvency register Not registered
Current claims for payments Sign in
Actual pledge acts Not registered
Actual collaterals Not registered
Tax debts (as of date) Not registered as of 15.07.2024
Find out current information about tax debts
Financial indicators (last submitted year)
Year (last submitted) Sign in
Sign in
Turnover
Profit after taxes
Liquidity
Profitability (return on assets)
Number of employees
Annual reports (17)
Tax payments to state budget
(thous. EUR)
Year Total payments to state budget Personal income tax State mandatory social insurance contributions
2021 Sign in

Actual data

Actual data. Executive body (1)
Time Post, Rights to represent
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 21.07.2020 Right of sole representation
Document country on the date of registration: United Kingdom
Actual data. List of procurations (0)
Actual data. List of beneficial owners (0)
Awards
  • SRS In-depth Cooperation Programme. BRONZE LEVEL
<br>Since January 1, 2019, SRS has launched an expanded model of the In-depth Cooperation Programme. All participating taxpayers have been divided into three levels, depending on their extent of operations (Gold, Silver, Bronze)</br>; 2020., 2021. year 
    2020., 2021. year
Legal address on the map
LATVIJAS STARPTAUTISKĀ SKOLA Legal address on the map
Publications (0)