LATVIJAS STARPTAUTISKA SKOLA

Extensive and legally valid database containing all companies, associations and enterprises, as well as foreign representations that are registered in Latvia.

Basic data
Name "LATVIJAS STARPTAUTISKA SKOLA"
Legal form Society (BDR)
Registration number, date 40008006745, 14.03.1994
SEPA identifier LV92ZZZ40008006745
VAT identification number Status Registered Excluded
LV40008006745 Is active
Legal address
Postal address Viestura iela 6, Jūrmala, LV-2010
Register, Included in The Register Register of Associations and Foundations 01.08.2005
Certificate of registration Nr. B002856. 01.08.2005
Goals of activities 1.Nodrosinat starptautisku izglitibu jebkuras tautibas skoleniem no pirmsskolas limena lidz 12.klasei, izmantojot anglu valodu ka macibu valodu;
2.Nodrosinat akademiski konkuretspejigas programmas anglu valoda, kuru merkis ir veicinat muzizglitibu, radosu, zinatkaru, kritiski domajosu un no aizspriedumiem brivu personibu, kuras darbojas godigi un atbildigi izprotot cilveku dazadibu, veidosanos;
3. Nodrosinat jauniesiem zinasanas un prasmes humanitaro, socialo, dabas un tehnisko zinibu joma;
4. Nodrosinat jauniesiem zinasanas, prasmes un pieredzi, kas nepieciesama personam musdienu sabiedriba;
5.Veicinat anglu valodas pielietosanu sabiedriba, ka ari paaugstinat anglu valodas zinasanu limeni;
6. Sekmet zinosas, prasmigas un audzinatas personibas veidosanos;
7.Iepazistinat sabiedribu ar angliski runajoso valstu kulturu un tradicijam, ka ari veicinat viedoklu apmainu starp dazadu kulturu parstavjiem;
8.Veicinat un atbalstit izglitibas, kulturas un sporta attistibu Latvija;
9.Organizet pasakumus un nemt dalibu sabiedriskajos pasakumos, ja tas ir nepieciesams noteikto merku realizacijai;
10.Organizet labdaribas pasakumus izglitibas, kulturas, zinatnes un sporta atbalstisanai;
11.Atbalstit cilvektiesibu un individa tiesibu aizsardzibu un pilsoniskas sabiedribas attistibu, ka ari sniegt palidzibu trucigo un sociali mazaizsargato personu grupam socialas labklajibas celsanai.
Activity code (NACE) General secondary education (85.31, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Other education n.e.c. (85.59, version 2.0) (Source: CSB)
SRS - NACE code published by the State Revenue Service.
CSB - information from the Central Statistical Bureau of Latvia.
AR - information from the recent annual report available.
ZO.LV - information from the business catalog www.zo.lv
Data updated in the Register of Enterprises 18.10.2017
Encumbrances
Liquidation process Not registered
Actual entry in the insolvency register Not registered
Actual delayed payments Not registered
Actual pledge acts Registered
Actual collaterals Not registered
SRS administered tax debts Find out current information about tax debts
Representatives
Actual officers 1
Actual procuras 0
Awards
  • SRS In-depth Cooperation Programme. BRONZE LEVEL
<br>Since January 1, 2019, SRS has launched an expanded model of the In-depth Cooperation Programme. All participating taxpayers have been divided into three levels, depending on their extent of operations (Gold, Silver, Bronze)</br>; 2020. year 
    2020. year
Year Accounting period Type Registered in State Enterprise register
2018 01.01.2018 - 31.12.2018 Annual report 29.03.2019
2017 01.01.2017 - 31.12.2017 Annual report 09.04.2018
2016 01.01.2016 - 31.12.2016 Annual report 01.04.2017
2015 01.01.2015 - 31.12.2015 Annual report 04.04.2016
2014 01.01.2014 - 31.12.2014 Annual report 01.04.2015
2013 01.01.2013 - 31.12.2013 Annual report 01.04.2014
2012 01.01.2012 - 31.12.2012 Annual report 28.03.2013
2011 01.01.2011 - 31.12.2011 Annual report 30.03.2012
2010 01.01.2010 - 31.12.2010 Annual report 01.04.2011
2009 01.01.2009 - 31.12.2009 Annual report 14.06.2011
2007 01.01.2007 - 31.12.2007 Annual report 01.04.2008
2006 01.01.2006 - 31.12.2006 Annual report 05.04.2007
LATVIJAS STARPTAUTISKA SKOLA location