LATVIJAS STARPTAUTISKĀ SKOLA

Extensive and legally valid database containing all companies, associations and enterprises, as well as foreign representations that are registered in Latvia.

Basic data
Name "LATVIJAS STARPTAUTISKĀ SKOLA" Previous names
Legal form Society (BDR)
Registration number, date 40008006745, 14.03.1994
Register, Included in The Register Register of Associations and Foundations, 01.08.2005
SEPA identifier LV92ZZZ40008006745
Data from the VAT Register
VAT identification number Status Registered Excluded
LV40008006745 Is active 01.02.2006
Legal address Legal address: Mārupes nov., Babītes pag., Piņķi, Meistaru iela 2, LV-2107 *** Previous addresses
Other registered in this address
Postal address Meistaru iela 2, Piņķi, Babītes pag., Mārupes nov., LV-2107
Certificate of registration Nr. B002856. 01.08.2005
Goals of activities 1.Nodrošināt starptautisku izglītību jebkuras tautības skolēniem no pirmsskolas līmeņa līdz 12.klasei, izmantojot angļu valodu kā mācību valodu;
2.Nodrošināt akadēmiski konkurētspējīgas programmas angļu valodā, kuru mērķis ir veicināt mūžizglītību, radošu, zinātkāru, kritiski domājošu un no aizspriedumiem brīvu personību, kuras darbojas godīgi un atbildīgi izprotot cilvēku dažādību, veidošanos;
3. Nodrošināt jauniešiem zināšanas un prasmes humanitāro, sociālo, dabas un tehnisko zinību jomā;
4. Nodrošināt jauniešiem zināšanas, prasmes un pieredzi, kas nepieciešama personām mūsdienu sabiedrībā;
5.Veicināt angļu valodas pielietošanu sabiedrībā, kā arī paaugstināt angļu valodas zināšanu līmeni;
6. Sekmēt zinošas, prasmīgas un audzinātas personības veidošanos;
7.Iepazīstināt sabiedrību ar angliski runājošo valstu kultūru un tradīcijām, kā arī veicināt viedokļu apmaiņu starp dažādu kultūru pārstāvjiem;
8.Veicināt un atbalstīt izglītības, kultūras un sporta attīstību Latvijā;
9.Organizēt pasākumus un ņemt dalību sabiedriskajos pasākumos, ja tas ir nepieciešams noteikto mērķu realizācijai;
10.Organizēt labdarības pasākumus izglītības, kultūras, zinātnes un sporta atbalstīšanai;
11.Atbalstīt cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzību un pilsoniskās sabiedrības attīstību, kā arī sniegt palīdzību trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupām sociālās labklājības celšanai.
Areas of activity Labdarība (Source: SRS)
Public benefit organisation status, date Annulled, 24.06.2020.
Report on public benefit organisation
Activity code (NACE)
  • General secondary education (85.31, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
  • Other education n.e.c. (85.59, version 2.0) (Source: CSB)
History of changes in activities
Data updated in the Register of Enterprises 23.02.2023
The State support The State support history  (Actual record: 13.07.2021)
Encumbrances
Liquidation process Not registered
Actual entry in the insolvency register Not registered
Actual delayed payments Not registered Report the debt
Actual pledge acts Yes
Actual collaterals Not registered
SRS administered tax debts Not registered as of 12.09.2023
Find out current information about tax debts
Financial indicators (last submitted year)
Year (last submitted) Sign in
Sign in
Turnover
Profit after taxes
Liquidity
Profitability (return on assets)
Number of employees
Annual reports (16)
Tax payments to state budget
(thous. EUR)
Year Total payments to state budget Personal income tax State mandatory social insurance contributions
2021 Sign in

Actual data

Actual data. Executive body (1)
Time Post, Rights to represent
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 21.07.2020 Right of sole representation
Document country on the date of registration: United Kingdom
Actual data. List of procurations (0)
Actual data. List of beneficial owners (0)
Awards
  • SRS In-depth Cooperation Programme. BRONZE LEVEL
<br>Since January 1, 2019, SRS has launched an expanded model of the In-depth Cooperation Programme. All participating taxpayers have been divided into three levels, depending on their extent of operations (Gold, Silver, Bronze)</br>; 2020., 2021. year 
    2020., 2021. year
Legal address on the map
LATVIJAS STARPTAUTISKĀ SKOLA Legal address on the map
Publications (0)