LATVIJAS ŠAHA FEDERĀCIJA

Basic data
Name "LATVIJAS ŠAHA FEDERĀCIJA" Previous names
Legal form Society (BDR)
Registration number, date 50008022351, 19.06.1993
Register, Included in The Register Register of Associations and Foundations, 09.09.2004
SEPA identifier LV36ZZZ50008022351
Data from the VAT Register
VAT identification number Status Registered Excluded
LV50008022351 Isn't active 20.09.201821.05.2021
Legal address Legal address: Rīga, Strēlnieku iela 9 - 7, LV-1010 Previous addresses
Other registered in this address
Postal address Strēlnieku iela 9 - 7, Rīga, LV-1010
Certificate of registration Nr. B013268. 29.07.2010
Goals of activities Saskaņot biedru darbību izstrādājot, realizējot šaha kustības attīstības programmu Latvijas Republikā;
iesaistīt šaha pasākumos pēc iespējas vairāk valsts iedzīvotāju, īpaši jauniešus, kontrolējot mācību un treniņu procesu un veicot metodisko vadību, aptverot visas sportiskās sagatavotības un vecuma grupas;
sagatavot augstas klases šahistus;
nodrošināt valsts izlases piedalīšanos sacensībās;
attīstīt starptautiskos sporta sakarus, nodrošinot valsts un starptautiskā mēroga sacensību organizēšanu un tiesāšanu;
rūpēties pat Latvijas profesionālo šahistu, treneru un citu šaha speciālistu apmācību un tālāku izglītību, viņu tiesību un interešu aizstāvību. Iesaistīt savā darbībā speciālistus un ekspertus;
izstrādāt un apstiprināt sacensību kalendārus, nolikumus un citus nepieciešamos dokumentus;
sadarboties ar citu valstu savienībām, federācijām, Starptautisko Šaha Federāciju (FIDE);
organizēt un vadīt jebkuru labdarības pasākumu, kura organizēšana nav pretrunā ar Latvijas Republikas likumdošanu;
realizēt citu darbību, kas nav pretrunā ar Latvijas Republikas likumdošanu.
Areas of activity Sporta atbalstīšana (Source: SRS)
Public benefit organisation status, date Effective, 14.11.2014.
Report on public benefit organisation
Activity code (NACE)
  • Activities of sport clubs (93.12, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
History of changes in activities
Data updated in the Register of Enterprises 24.01.2024
Encumbrances
Liquidation process Not registered
Actual entry in the insolvency register Not registered
Current claims for payments Sign in
Actual pledge acts Not registered
Actual collaterals Not registered
SRS administered tax debts Not registered as of 16.05.2024
Find out current information about tax debts
Financial indicators (last submitted year)
Year (last submitted) Sign in
Sign in
Turnover
Profit after taxes
Liquidity
Profitability (return on assets)
Number of employees
Annual reports (18)
Tax payments to state budget
(thous. EUR)
Year Total payments to state budget Personal income tax State mandatory social insurance contributions
2021 Sign in

Actual data

Actual data. Executive body (6)
Time Post, Rights to represent
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 11.05.2022 Together with at least 2
Document country on the date of registration: Latvia
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 11.05.2022 Together with at least 2
Document country on the date of registration: Latvia
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 11.05.2022 Right of sole representation
Document country on the date of registration: Latvia
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 11.05.2022 Right of sole representation
Document country on the date of registration: Latvia
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 11.05.2022 Together with at least 2
Document country on the date of registration: Latvia
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 11.05.2022 Together with at least 2
Document country on the date of registration: Latvia
Actual data. List of procurations (0)
Actual data. List of beneficial owners (1)
Not possible to identify a beneficiary of the legal entity. Registered 26.02.2018
Legal address on the map
LATVIJAS ŠAHA FEDERĀCIJA Legal address on the map
Publications (0)