Labāku Daugavpilij, Biedrība

Basic data
Name Biedrība "Labāku Daugavpilij" Previous names
Legal form Society (BDR)
Registration number, date 40008092395, 07.07.2005
Register, Included in The Register Register of Associations and Foundations, 07.07.2005
SEPA identifier LV22ZZZ40008092395
Data from the VAT Register Doesn't haveCheck in EU VAT register
Legal address Legal address: Daugavpils, Rīgas iela 70, LV-5401 Previous addresses
Other registered in this address
Postal address Rīgas iela 70, Daugavpils, LV-5401
Certificate of registration Nr. B011255. 21.11.2012
Goals of activities Publiskās sabiedrības attīstības veicināšana;iedzīvotāju pilsoniskās aktivitātes paaugstināšana;iedzīvotāju labklājības līmeņa paaugstināšana;koordinēt sadarbību sociālās integrācijas jomā;iedzīvotāju izglītības paaugstināšana;nabadzības un bada novēršana;veselības aizsardzības uzlabošana;izglītības, informācijas un izklaides pasākumu organizēšana iedzīvotājiem;līdzekļu piesaistīšana statūtos paredzēto mērķu sasniegšanai;palīdzības sniegšana iedzīvotājiem tiesiskos jautājumos un to tiesiskās aizsardzības nodrošināšana;iedzīvotāju labklājības un veselības līmeņa paaugstināšana un līdzekļu piesaiste tam;augstākminēto mērķu sasniegšanai biedrības "Labāku Daugavpilij" iesaista šajā darbībā Latvijas iedzīvotājus un uzņēmējus, citas ieinterēsētās personas un pārstāvjus sekmē pašiniciatīvu;biedrība "Labāku Daugavpilij" šo mērķu īstenošanai veic naudas līdzekļu piesaistīšanu ar ziedojumu palīdzību un to uzkrāšanu.
Activity code (NACE)
  • Activities of other membership organisations n.e.c. (94.99, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
History of changes in activities
Data updated in the Register of Enterprises 21.10.2015
Encumbrances
Liquidation process Not registered
Actual entry in the insolvency register Not registered
Current claims for payments Sign in
Actual pledge acts Not registered
Actual collaterals Not registered
SRS administered tax debts 21 347.11 EUR as of 22.05.2024
Find out current information about tax debts
Financial indicators (last submitted year)
Year (last submitted) Sign in
Sign in
Turnover
Profit after taxes
Liquidity
Profitability (return on assets)
Number of employees
Annual reports (9)
Tax payments to state budget
(thous. EUR)
Year Total payments to state budget Personal income tax State mandatory social insurance contributions
2021 Sign in

Actual data

Actual data. Executive body (1)
Time Post, Rights to represent
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 21.10.2015 Right of sole representation
Document country on the date of registration: Latvia
Actual data. List of procurations (0)
Actual data. List of beneficial owners (0)
Legal address on the map
Labāku Daugavpilij Legal address on the map
Publications (0)