Kuivižu jahtklubs, Biedrība

Basic data
Name Biedrība "Kuivižu jahtklubs"
Legal form Society (BDR)
Registration number, date 40008141065, 25.05.2009
Register, Included in The Register Register of Associations and Foundations, 25.05.2009
SEPA identifier LV88ZZZ40008141065
Data from the VAT Register Doesn't haveCheck in EU VAT register
Legal address Legal address: Limbažu nov., Salacgrīva, Pērnavas iela 49A, LV-4033 *** Previous addresses
Other registered in this address
Postal address Pērnavas iela 49A, Salacgrīva, Limbažu nov., LV-4033
Certificate of registration Nr. B010349. 25.05.2009
Goals of activities 1. Veicināt Latvijas Republikas iedzīvotāju pievēršanos burāšanai.
2. Apvienot burātājus, jahtu īpašniekus un citus interesentus, organizējot tiem sporta un sabiedriskos pasākumus, kā arī nodrošināt tiem jahtu ekspluatācijas tehnisko uzraudzību un jahtu remontus.
3. Organizēt burāšanas sacensības, kā arī ar burāšanu saistītus kultūras un atpūtas pasākumus:
3.1. apvienot Burātājus, organizējot tiem mācību un treniņu nodarbības burāšanas sportā;
3.2. iesaistīt burāšanas sportā jaunatni, sevišķu uzmanību veltot Burātāju ģimenēm;
3.3. attīstīt invalīdu burāšanas sportu, radot iespēju bērniem un jauniešiem ar kustību traucējumiem iesaistīties burāšanas sportā organizējot apmācības, nometnes un sacensības vietējā un starptautiskā mērogā;
3.4. gatavot kvalificētus jahtu vadītājus un sacensību tiesnešus;
3.5. uzraudzīt jahtu flotes ekspluatāciju un jahtu tehnisko stāvokli;
3.6. uzturēt sakarus un organizēt kopīgas aktivitātes ar citiem jahtklubiem Latvijā un ārzemēs;
3.7. apsaimniekot, uzturēt un attīstīt Biedrības īpašumā esošos kustamos un nekustamos īpašumus;
3.8. pārstāvēt Biedrību un citas Burātāju apvienības starptautiskajās organizācijās;
3.9. veikt citas darbības, kas nav pretrunā ar augstāk aprakstīto mērķu realizāciju.
Areas of activity Sporta atbalstīšana (Source: SRS)
Public benefit organisation status, date Effective, 20.07.2017.
Report on public benefit organisation
Activity code (NACE)
  • Other amusement and recreation activities (93.29, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
History of changes in activities
Data updated in the Register of Enterprises 01.07.2021
Encumbrances
Liquidation process Not registered
Actual entry in the insolvency register Not registered
Current claims for payments Sign in
Actual pledge acts Not registered
Actual collaterals Not registered
SRS administered tax debts Not registered as of 14.06.2024
Find out current information about tax debts
Financial indicators (last submitted year)
Year (last submitted) Sign in
Sign in
Turnover
Profit after taxes
Liquidity
Profitability (return on assets)
Number of employees
Annual reports (15)
Tax payments to state budget
(thous. EUR)
Year Total payments to state budget Personal income tax State mandatory social insurance contributions
2021 Sign in

Actual data

Actual data. Executive body (4)
Time Post, Rights to represent
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 13.01.2017 Right of sole representation
Document country on the date of registration: Latvia
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 13.01.2017 Right of sole representation
Document country on the date of registration: Latvia
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 13.01.2017 Right of sole representation
Document country on the date of registration: Latvia
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 22.11.2010 Right of sole representation
Document country on the date of registration: Latvia
Actual data. List of procurations (0)
Actual data. List of beneficial owners (0)
Legal address on the map
Kuivižu jahtklubs Legal address on the map
Publications (0)