JEKABPILS NVO RESURSU CENTRS, Biedriba

Extensive and legally valid database containing all companies, associations and enterprises, as well as foreign representations that are registered in Latvia.

Basic data
Name Biedriba "JEKABPILS NVO RESURSU CENTRS"
Legal form Society (BDR)
Registration number, date 40008108696, 30.11.2006
SEPA identifier LV81ZZZ40008108696
Data from the VAT Register Doesn't have
Legal address
Postal address Brīvības iela 45, Jēkabpils, LV-5201
Register, Included in The Register Register of Associations and Foundations 30.11.2006
Certificate of registration Nr. B007150. 30.11.2006
Goals of activities Sabiedribas un individu socialas integracijas, saskanas un labklajibas attistibas veicinasana;
Veidot saikni starp individiem un sabiedribas grupam un saikni starp individiem, sabiedribas grupam, privato sektoru, valsti un pasvaldibu, rosinot individu iesaisti sabiedrisko organizaciju darba;
Sekmet brivpratigo darbu;
Atbalsta sniegsana personam ar ipasam vajadzibam (invaliditati), invalidu un vinu gimenu loceklu interesu aizstaviba;
Veicinat jauniesu iniciativas un lidzdalibu lemumu pienemsana un sabiedriskaja dzive sados veidos:
nodrosinot iespeju apgut dzivei nepieciesamas prasmes, zinasanas un kompetences neformalas izglitibas cela;
nodrosinot jauniesiem iespeju lietderigi izmantot brivo laiku;
nodrosinot jauniesiem vinu attistibas vajadzibam atbilstosas informacijas pieejamibu;
atbalstot un veicinot jauniesu iniciativas, radot labveligus apstaklus vinu intelektualajai un radosajai attistibai.
Activity code (NACE) Activities of other membership organisations n.e.c. (94.99, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
SRS - NACE code published by the State Revenue Service.
CSB - information from the Central Statistical Bureau of Latvia.
AR - information from the recent annual report available.
ZO.LV - information from the business catalog www.zo.lv
Data updated in the Register of Enterprises 02.04.2019
Encumbrance(s) etc.
Liquidation process Not registered
Actual entry in the insolvency register Not registered
Current overdue payments Not registered
Actual pledge acts Not registered
Actual collaterals Not registered
SRS administered tax debts Find out current information about tax debts
Contact information
Phone +371 29449622
Representatives
Actual officers 6
Actual procuras 0
Year Accounting period Type Registered in State Enterprise register
2018 01.01.2018 - 31.12.2018 Annual report 01.04.2019
2017 01.01.2017 - 31.12.2017 Annual report 27.03.2018
2016 01.01.2016 - 31.12.2016 Annual report 29.03.2017
2015 01.01.2015 - 31.12.2015 Annual report 02.04.2016
2014 01.01.2014 - 31.12.2014 Annual report 01.04.2015
2013 01.01.2013 - 31.12.2013 Annual report 20.03.2014
2012 01.01.2012 - 31.12.2012 Annual report 30.03.2013
2011 01.01.2011 - 31.12.2011 Annual report 28.03.2012
2010 01.01.2010 - 31.12.2010 Annual report 01.04.2011
2009 01.01.2009 - 31.12.2009 Annual report 28.12.2011
2008 01.01.2008 - 31.12.2008 Annual report 30.03.2009
2007 01.01.2007 - 31.12.2007 Annual report 27.03.2008
2006 30.11.2006 - 31.12.2006 Annual report 29.03.2007
JEKABPILS NVO RESURSU CENTRS location