Ilga Kreituse - Latvijas prezidente

Basic data
Name Ilga Kreituse - Latvijas prezidente
Legal form Public organisation (SAB)
Registration number, date 50008014091, 15.05.1996
Register, Included in The Register Register of Public Organizations, 15.05.1996
Data from the VAT Register Doesn't haveCheck in EU VAT register
Legal address Legal address: Rīga, Ēveles iela 6-46, LV-1013 Other registered in this address
Postal address Ēveles iela 6-46, Rīga, LV-1013
Liquidated 10.10.2007
Goals of activities Iepazīstināt Latvijas sabiedrību ar prezidenta amata kandidātes Ilgas
Kreituses personību, politisko biogrāfiju un darbu atjaunotās Latvijas
Republikas valsts varas iestādēs;
popularizēt Ilgu Kreitusi kā nākamo Latvijas Republikas prezidenti;
aktīvi atbalstīt Ilgu Kreitusi un viņas darbību , iesniedzot ierosinājumus,
lūgumus un prasības;
meklēt un veicināt kontaktus ar citām sabiedriskām organizācijām, kas
atbalsta Ilgu Kreitusi kā nākamo Latvijas prezidenti.
Data updated in the Register of Enterprises 10.10.2007
Financial indicators (last submitted year)
Year (last submitted) Sign in
Sign in
Turnover
Profit after taxes
Liquidity
Profitability (return on assets)
Number of employees

Actual data

Actual data. List of procurations (0)
Actual data. List of beneficial owners (0)
Legal address on the map
 Legal address on the map
Publications (0)