Extensive and legally valid database containing all companies, associations and enterprises, as well as foreign representations that are registered in Latvia.

Basic data
Name Name: "Ekojūra Baltija"
Legal form Legal form: Society (BDR)
Registration number, date Registration number, date: 40008285906, 25.03.2019
Register, Included in The Register Register, Included in The Register: Register of Associations and Foundations, 25.03.2019
SEPA identifier SEPA identifier: LV33ZZZ40008285906
Data from the VAT Register Data from the VAT Register: Doesn't haveCheck in EU VAT register
Legal address
Postal address Postal address: Artilērijas iela 3 - 37, Rīga, LV-1001
Goals of activities Veicināt vides aizsardzības un jūrniecības nozīmīgumu, publiskās pārvaldes kvalitāti un stiprināt saikni ar sociālajiem partneriem, dažādām sabiedrības grupām un indivīdiem;
Izstrādāt inovatīvus risinājumus vides un jūrniecības ilgtspējīgai attīstībai, sekmējot dabas, bioekonomikas un citu kapitālu attīstībai;
Veikt pētījumus, analizēt statistikas datus un sniegt rekomendācijas jūrniecības un vides aizsardzības risku novēršanai, lai pilnveidotu un paaugstinātu sabiedrības kompetenci vides pārvaldībā;
Īstenot mūžizglītības pasākumus ilgtermiņa cilvēkkapitāla attīstībai;
Sekmēt dabas un kultūras mantojuma saglabāšanu un kultūras tūrisma attīstību.
Activity code (NACE) Activity code (NACE): Other research and experimental development on natural sciences and engineering (72.19, version 2.0) (Source: SRS)
Activities of other membership organisations n.e.c. (94.99, version 2.0) (Source: CSB)History of changes in activities
Data updated in the Register of Enterprises Data updated in the Register of Enterprises: 18.02.2021
Encumbrances
Liquidation process Liquidation process: 18.02.2021. 10.02.2021.biedru sapulces protokols Nr.2021/1
Actual entry in the insolvency register Actual entry in the insolvency register: Not registered
Actual delayed payments Actual delayed payments: Not registered
Actual pledge acts Actual pledge acts: Not registered
Actual collaterals Actual collaterals: Not registered
SRS administered tax debts SRS administered tax debts: Not registered to 13.10.2021
Find out current information about tax debts
Contact information
Phone +371 29228697 (Source: Company Annual Report)
Financial indicators (last submitted year)
Year (last submitted) Sign in
Sign in
Turnover
Profit after taxes
Liquidity
Profitability (return on assets)
Number of employees
Annual reports (2)

Actual data

Actual data. Officials (1)
Time Post, Rights to represent
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 18.02.2021 Liquidator/ Right of sole representation
Document country on the date of registration: Latvia
Actual data. List of procurations (0)
Actual data. List of beneficial owners (1)
Not possible to identify a beneficiary of the legal entity. Registered 25.03.2019
Legal address on the map
Ekojūra Baltija Legal address on the map
Publications (0)