EIROPAS PĒTĪJUMU INSTITŪTS

Basic data
Name "EIROPAS PĒTĪJUMU INSTITŪTS" Previous names
Legal form Society (BDR)
Registration number, date 40008086350, 15.11.2004
Register, Included in The Register Register of Associations and Foundations, 15.11.2004
SEPA identifier LV83ZZZ40008086350
Data from the VAT Register Doesn't haveCheck in EU VAT register
Legal address Legal address: Rīga, Ropažu iela 56, LV-1006 Previous addresses
Other registered in this address
Postal address Ropažu iela 56, Rīga, LV-1006
Registration certificate number, date Nr. B007228. 06.12.2006
Goals of activities Veikt Eiropas ekonomiskās, sociālās, kultūras un politiskās dzīves zinātniskus pētījumus un gatavot tās tālākās attīstības prognozes un scenārijus.
Noskaidrot un izdalīt Eiropas kopējās garīgās vērtības, izplatīt un propagandēt tās, veicināt Eiropas tautu kultūru dialogu.
Izplatīt zināšanas par Eiropas Savienības darbību, tādējādi veicinot Eiropas tautu savstarpējo sadarbību starp to sociālajām institūcijām.
Izplatīt Eiropas pamatvērtības-demokrātiju, toleranci, solidaritāti un cilvēka tiesības.
Propagandēt vienādu iespēju praksi visiem Eiropas iedzīvotājiem.
Veicināt informācijas apmaiņu starp Eiropas tautām par to ekonomisko, sociālo, kultūras un politisko dzīvi.
Veikt zinātniski tehniskus pētījumus un izstrādes par Eiropā aktuāliem zinātnes un ekonomikas jautājumiem.
Apmācīt aktīvistus, kuri darbojas Eiropas identitātes attīstības un stiprināšanas jomā.
Stiprināt sakarus starp dažādu Eiropas tautu zinātniekiem, sociālajiem institūtiem, šim nolūkam sarīkot zinātniskas konferences, seminārus, kursus.
Activity code (NACE)
  • Research and experimental development on social sciences and humanities (72.20, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
  • Activities of other membership organisations n.e.c. (94.99, version 2.0) (Source: CSB)
History of changes in activities
Data updated in the Register of Enterprises 16.05.2022
Encumbrances
Liquidation process Not registered
Actual entry in the insolvency register Not registered
Current claims for payments Sign in
Actual pledge acts Not registered
Actual collaterals Not registered
Tax debts (as of date) Not registered as of 04.07.2024
Find out current information about tax debts
Financial indicators (last submitted year)
Year (last submitted) Sign in
Sign in
Turnover
Profit after taxes
Liquidity
Profitability (return on assets)
Number of employees
Annual reports (19)
Tax payments to state budget
(thous. EUR)
Year Total payments to state budget Personal income tax State mandatory social insurance contributions
2021 Sign in

Actual data

Actual data. Executive body (1)
Time Post, Rights to represent
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 09.02.2007 Right of sole representation
Document country on the date of registration: Latvia
Actual data. List of procurations (0)
Actual data. List of beneficial owners (0)
Legal address on the map
EIROPAS PĒTĪJUMU INSTITŪTS Legal address on the map
Publications (0)