EIROPAS PĒTĪJUMU INSTITŪTS

Extensive and legally valid database containing all companies, associations and enterprises, as well as foreign representations that are registered in Latvia.

Basic data
Name Name: "EIROPAS PĒTĪJUMU INSTITŪTS" Previous names
Legal form Legal form: Society (BDR)
Registration number, date Registration number, date: 40008086350, 15.11.2004
Register, Included in The Register Register, Included in The Register: Register of Associations and Foundations, 15.11.2004
SEPA identifier SEPA identifier: LV83ZZZ40008086350
Data from the VAT Register Data from the VAT Register: Doesn't haveCheck in EU VAT register
Legal address
Postal address Postal address: Ropažu iela 52/56, Rīga, LV-1006
Certificate of registration Certificate of registration: Nr. B007228. 06.12.2006
Goals of activities Veikt Eiropas ekonomiskās, sociālās, kultūras un politiskās dzīves zinātniskus pētījumus un gatavot tās tālākās attīstības prognozes un scenārijus.
Noskaidrot un izdalīt Eiropas kopējās garīgās vērtības, izplatīt un propagandēt tās, veicināt Eiropas tautu kultūru dialogu.
Izplatīt zināšanas par Eiropas Savienības darbību, tādējādi veicinot Eiropas tautu savstarpējo sadarbību starp to sociālajām institūcijām.
Izplatīt Eiropas pamatvērtības-demokrātiju, toleranci, solidaritāti un cilvēka tiesības.
Propagandēt vienādu iespēju praksi visiem Eiropas iedzīvotājiem.
Veicināt informācijas apmaiņu starp Eiropas tautām par to ekonomisko, sociālo, kultūras un politisko dzīvi.
Veikt zinātniski tehniskus pētījumus un izstrādes par Eiropā aktuāliem zinātnes un ekonomikas jautājumiem.
Apmācīt aktīvistus, kuri darbojas Eiropas identitātes attīstības un stiprināšanas jomā.
Stiprināt sakarus starp dažādu Eiropas tautu zinātniekiem, sociālajiem institūtiem, šim nolūkam sarīkot zinātniskas konferences, seminārus, kursus.
Activity code (NACE) Activity code (NACE): Research and experimental development on social sciences and humanities (72.20, version 2.0) (Source: SRS)
Activities of other membership organisations n.e.c. (94.99, version 2.0) (Source: CSB)History of changes in activities
Data updated in the Register of Enterprises Data updated in the Register of Enterprises: 16.06.2015
Encumbrances
Liquidation process Liquidation process: Not registered
Actual entry in the insolvency register Actual entry in the insolvency register: Not registered
Actual delayed payments Actual delayed payments: Not registered
Actual pledge acts Actual pledge acts: Not registered
Actual collaterals Actual collaterals: Not registered
SRS administered tax debts SRS administered tax debts: Not registered to 15.10.2021
Find out current information about tax debts
Contact information
Phone +371 29812030 (Source: Company Annual Report)
Financial indicators (last submitted year)
Year (last submitted) Sign in
Sign in
Turnover
Profit after taxes
Liquidity
Profitability (return on assets)
Number of employees
Annual reports (16)

Actual data

Actual data. Executive body (1)
Time Post, Rights to represent
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 09.02.2007 Right of sole representation
Document country on the date of registration: Latvia
Actual data. List of procurations (0)
Actual data. List of beneficial owners (0)
Legal address on the map
EIROPAS PĒTĪJUMU INSTITŪTS Legal address on the map
Publications (0)