Basic data
Name "Daudzbērnu Ozoli" Previous names
Legal form Society (BDR)
Registration number, date 40008229241, 16.10.2014
Register, Included in The Register Register of Associations and Foundations, 16.10.2014
SEPA identifier LV07ZZZ40008229241
Data from the VAT Register Doesn't haveCheck in EU VAT register
Legal address Legal address: Jelgavas nov., Ozolnieku pag., Ozolnieki, Stadiona iela 10, LV-3018 *** Previous addresses
Other registered in this address
Postal address Stadiona iela 10, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Jelgavas nov., LV-3018
Goals of activities apvienot daudzbērnu ģimenes, kuras audzina trīs un vairāk bērnus, dot tām iespēju tikties, dalīties pieredzē, sniegt savstarpēju palīdzību;
stiprināt ģimenes emocionāli un garīgi;
veicināt informācijas apmaiņu starp ģimenēm;
paaugstināt daudzbērnu ģimeņu prestižu sabiedrībā;
izstrādāt priekšlikumus bērnu sociālajai un tiesiskajai aizsardzībai un veicināt esošo likumu un citu normatīvo aktu ievērošanu;
aizsargāt daudzbērnu ģimeņu tiesības un intereses;
rūpēties, lai tiktu ievērotas ar valsts likumu garantētās ģimeņu tiesības;
sadarboties ar citām organizācijām un biedrībām.
Areas of activity Pilsoniskas sabiedrības attīstība, Labdarība (Source: SRS)
Public benefit organisation status, date Effective, 16.07.2015.
Report on public benefit organisation
Activity code (NACE)
  • Activities of other membership organisations n.e.c. (94.99, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
History of changes in activities
Data updated in the Register of Enterprises 14.02.2022
Encumbrances
Liquidation process Not registered
Actual entry in the insolvency register Not registered
Current claims for payments Sign in
Actual pledge acts Not registered
Actual collaterals Not registered
SRS administered tax debts Not registered as of 08.05.2024
Find out current information about tax debts
Financial indicators (last submitted year)
Year (last submitted) Sign in
Sign in
Turnover
Profit after taxes
Liquidity
Profitability (return on assets)
Number of employees
Annual reports (10)
Tax payments to state budget
(thous. EUR)
Year Total payments to state budget Personal income tax State mandatory social insurance contributions
2021 Sign in

Actual data

Actual data. Executive body (5)
Time Post, Rights to represent
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 06.03.2020 Right of sole representation
Document country on the date of registration: Latvia
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 06.03.2020 Right of sole representation
Document country on the date of registration: Latvia
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 14.02.2022 Right of sole representation
Document country on the date of registration: Latvia
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 22.08.2017 Right of sole representation
Document country on the date of registration: Latvia
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 06.03.2020 Right of sole representation
Document country on the date of registration: Latvia
Actual data. List of procurations (0)
Actual data. List of beneficial owners (1)
Not possible to identify a beneficiary of the legal entity. Registered 09.02.2022
Legal address on the map
Daudzbērnu Ozoli Legal address on the map
Publications (0)