Brīvības gatve 292, Rīgā

Basic data
Name "Brīvības gatve 292, Rīgā"
Legal form Society (BDR)
Registration number, date 40008329327, 10.10.2023
Register, Included in The Register Register of Associations and Foundations, 10.10.2023
SEPA identifier LV08ZZZ40008329327
Data from the VAT Register Doesn't haveCheck in EU VAT register
Legal address Legal address: Rīga, Brīvības gatve 292 - 7, LV-1006 Other registered in this address
Postal address Brīvības gatve 292 - 7, Rīga, LV-1006
Goals of activities Apvienot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Brīvības gatve 292, Rīgā dzīvokļu īpašniekus un pārstāvēt viņu intereses nolūkā nodrošināt dzīvojamās ēkas Brīvības gatve 292, Rīgā (turpmāk- daudzdzīvokļu ēka) koplietošanas telpu, ar daudzdzīvokļu ēku saistīto komunikāciju un iekārtu uzturēšanu un pārvaldīšanu, kā arī mājai pieguļošās teritorijas pienācīgu uzturēšanu;
nodrošināt daudzdzīvokļu ēkas uzlabošanu un attīstīšanu visā ekspluatācijas laikā.
Areas of activity Mājokļu apsaimniekošana (Source: State Enterprise register)
Activity code (NACE)
  • Renting and operating of own or leased real estate (68.20, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
History of changes in activities
Data updated in the Register of Enterprises 10.10.2023
Encumbrances
Liquidation process Not registered
Actual entry in the insolvency register Not registered
Current claims for payments Sign in
Actual pledge acts Not registered
Actual collaterals Not registered
SRS administered tax debts Not registered as of 30.05.2024
Find out current information about tax debts
Financial indicators (last submitted year)
Year (last submitted) Sign in
Sign in
Turnover
Profit after taxes
Liquidity
Profitability (return on assets)
Number of employees
Annual reports (1)

Actual data

Actual data. Executive body (3)
Time Post, Rights to represent
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 10.10.2023 Together with at least 1
Document country on the date of registration: Latvia
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 10.10.2023 Together with at least 1
Document country on the date of registration: Latvia
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 10.10.2023 Together with at least 1
Document country on the date of registration: Latvia
Actual data. List of procurations (0)
Actual data. List of beneficial owners (1)
Not possible to identify a beneficiary of the legal entity. Registered 10.10.2023
Legal address on the map
Brīvības gatve 292, Rīgā Legal address on the map
Publications (0)