BIEDRĪBA PAMATSKOLAS "RĪDZE" ATTĪSTĪBAI

Extensive and legally valid database containing all companies, associations and enterprises, as well as foreign representations that are registered in Latvia.

Basic data
Name "BIEDRĪBA PAMATSKOLAS "RĪDZE" ATTĪSTĪBAI"
Legal form Society (BDR)
Registration number, date 50008161951, 22.06.2010
Register, Included in The Register Register of Associations and Foundations, 22.06.2010
SEPA identifier LV62ZZZ50008161951
Data from the VAT Register Doesn't haveCheck in EU VAT register
Legal address Legal address: Rīga, Dzirnavu iela 133, LV-1050 Previous addresses
Other registered in this address
Postal address Dzirnavu iela 133, Rīga, LV-1050
Certificate of registration Nr. B012966. 22.06.2010
Goals of activities atbalstīt daudzpusīgas un konkurētspējīgas pamatskolas izglītības programmas pilnveidošanu un uzturēšanu;
attīstīt pamatskolas izglītības apguvē iesaistīto personu, t.sk., skolēnu un skolotāju motivācijas sistēmas modeļus;
veicināt ekoloģiski un sociāli drošas pilsētas kultūrvēsrturiskās vides attīstību;
pamatskolas "Rīdze" skolēnu izaugsmes un skolotāju mūžizglītības veicināšana un atbalstīšanas skolēnu vispusīgas un konkurētspējīgas izglītības nodrošināšanai;
pamatskolas "Rīdze" skolēnu pamatizglītībasi un interešu izglītībai, skolēnu vispusīgai fiziskai un garīgai attīstībai nepieciešamās vides pilnveidošana un materiāltehnisko līdzekļu kopuma uzlabošana;
veicināt un finansiāli atbalstīt pamatskolas "Rīdze" skolēnu iesaistīšanos kultūras, sporta un izglītības pasākumu un norišu apmeklēšanā;
pamatskolas "Rīdze" skolēnu kultūras, izglītības un sociālās attīstības pasākumu norišu atbalstīšana, pamatskolas "Rīdze" radošo kolektīvu darbības popularizēšana un finansiāla atbalstīšana;
bērnu interesēm atbilstošas, estētiski pilnvērtīgas un drošas vides pamatskolā "Rīdze"veidošanas un uzturēšanas atbalstīšana.
audzinošu un praktisku darbu atbalstīšana uztura, veselības un higiēnas jomā;
papildus finansēt mācību priekšmetus un izglītības programmas, kuru finansējumam nepieciešamie līdzekļi nav ietverti skolas budžetā;
dažādu veicināšanas un naudas balvu piešķiršanas pamatskolas "Rīdze" skolniekiem, kuru vidējā atzīme atskaites posmā ir ne mazāka par 9, vienlaicīgi attīstot skolēnos veselīgu sacensības garu;
popularizēt biedrības mērķus, apkopot biedrus, kuri ir ieinteresēti veicināt biedrības mērķu sasniegšanu, sniedzot pamatskolas "Rīdze"attīstībai nepieciešamo atbalstu
Public benefit organisation status, date Annulled, 28.04.2022.
The fields of activities Kultūras veicināšana, Pilsoniskas sabiedrības attīstība.Report on public benefit organisation
Activity code (NACE)
  • Activities of other membership organisations n.e.c. (94.99, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
History of changes in activities
Data updated in the Register of Enterprises 28.02.2019
Encumbrances
Liquidation process Not registered
Actual entry in the insolvency register Not registered
Actual delayed payments Not registered Report the debt
Actual pledge acts Not registered
Actual collaterals Not registered
SRS administered tax debts Not registered as of 28.03.2023
Find out current information about tax debts
Financial indicators (last submitted year)
Year (last submitted) Sign in
Sign in
Turnover
Profit after taxes
Liquidity
Profitability (return on assets)
Number of employees
Annual reports (12)
Tax payments to state budget
(thous. EUR)
Year Total payments to state budget Personal income tax State mandatory social insurance contributions
2021 Sign in

Actual data

Actual data. Executive body (1)
Time Post, Rights to represent
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 21.05.2013 Right of sole representation
Document country on the date of registration: Latvia
Actual data. List of procurations (0)
Actual data. List of beneficial owners (0)
Legal address on the map
BIEDRĪBA PAMATSKOLAS "RĪDZE" ATTĪSTĪBAI Legal address on the map
Publications (0)