AMATIERU KROSA APVIENIBA

Extensive and legally valid database containing all companies, associations and enterprises, as well as foreign representations that are registered in Latvia.

Basic data
Name Name: "AMATIERU KROSA APVIENIBA"
Legal form Legal form: Society (BDR)
Registration number, date Registration number, date: 40008127767, 14.05.2008
Register, Included in The Register Register, Included in The Register: Register of Associations and Foundations, 14.05.2008
SEPA identifier SEPA identifier: LV40ZZZ40008127767
Data from the VAT Register: Doesn't haveCheck in EU VAT register
Legal address
Postal address Postal address: Saltupes iela 10, Aknīste, Aknīstes nov., LV-5208
Certificate of registration Certificate of registration: Nr. B000658. 14.05.2008
Goals of activities Attistit un popularizet autosportu Latvija regionu limeni;
Latvijas regionala autosporta attistibas koncepcijas izstradasana;
Latvijas regionalo un novadu pasakumu planu, projektu, sacensibu nolikumu, sacensibu kalendaru un citu dokumentu izstradasana, autosporta aktivistu interesu un velmju apzinasana un sakartosana;
sagatavot sportistus novadu, regionalajam, Latvijas un starptautiskajam sacensibam, kausiem, cempionatiem un citam augsta ranga sacensibam, augstu rezultatu sasniegsanai autosporta;
dazadu autosporta un citu sacensibu, cempionatu, svetku, izstazu un citu pasakumu organizesana, lai raditu iespeju Latvijas Republikas iedzivotajiem nodarboties ar sportu;
iespeju nodrosinasana biedribas biedriem un citiem interesentiem piedalities sacensibas, sportiskas izaugsmes apstaklu radisana;
autosporta un Biedribas rikoto sacensibu un pasakumu propagandesana un reklamesana izmantojot masu informacijas u.c. plassazinas lidzeklus;
starptautisko, Latvijas, regionalo un novadu sacensibu trasu, sporta bazu un citu sporta objektu izveidosana, labiekartosana un sertifikacija;
starptautisko, Latvijas, regionalo un novadu sacensibu licensu izsniegsana;
starptautisko, Latvijas, regionalo un novadu sacensibu tiesnesu apmaciba un sertifikacija, kursi un kvalifikacijas celsana;
sporta klasu pieskirsana;
sadarbiba ar Latvijas Republikas un arvalstu organizacijam, kuru merki un uzdevumi atbilst Biedribas merkiem un uzdevumiem;
finansu lidzeklu piesaistisana Biedribas projektu realizesanai;
plasako iedzivotaju slanu, skolu un studejosas jaunatnes iesaistisana sporta pasakumos, radot piemerotus apstaklus augstu sporta rezultatu sasniegsanai;
finansiali atbalstit Biedribas biedrus dalibai Latvijas un starptautiskas sacensibas, kausos, cempionatos un citas augsta ranga sacensibas.
Activity code (NACE) Activity code (NACE): Other amusement and recreation activities (93.29, version 2.0) (Source: SRS)
Activities of other membership organisations n.e.c. (94.99, version 2.0) (Source: CSB)History of changes in activities New!
Data updated in the Register of Enterprises Data updated in the Register of Enterprises: 03.07.2009
Encumbrances
Liquidation process Liquidation process: Not registered
Actual entry in the insolvency register Actual entry in the insolvency register: Not registered
Actual delayed payments Actual delayed payments: Not registered
Actual pledge acts Actual pledge acts: Not registered
Actual collaterals Actual collaterals: Not registered
SRS administered tax debts SRS administered tax debts: Find out current information about tax debts
Contact information
Phone +371 26534824
Financial indicators (last submitted year)
Year (last submitted) Sign in
Sign in
Turnover
Profit after taxes
Liquidity
Profitability (return on assets)
Number of employees
Annual reports (11)

Actual data

Actual data. Executive body (5)
Time Post, Rights to represent
Natural person (xxxxxx-xxxxx)
From 14.05.2008 Right of sole representation
Document country : Latvia
Natural person (xxxxxx-xxxxx)
From 14.05.2008 Right of sole representation
Document country : Latvia
Natural person (xxxxxx-xxxxx)
From 14.05.2008 Right of sole representation
Document country : Latvia
Natural person (xxxxxx-xxxxx)
From 14.05.2008 Right of sole representation
Document country : Latvia
Natural person (xxxxxx-xxxxx)
From 14.05.2008 Right of sole representation
Document country : Latvia
Actual data. List of procurations (0)
Actual data. List of beneficial owners (0)
Legal address on the map