AMATIERU KROSA APVIENĪBA

Basic data
Name "AMATIERU KROSA APVIENĪBA"
Legal form Society (BDR)
Registration number, date 40008127767, 14.05.2008
Register, Included in The Register Register of Associations and Foundations, 14.05.2008
SEPA identifier LV40ZZZ40008127767
Data from the VAT Register Doesn't haveCheck in EU VAT register
Legal address Legal address: Jēkabpils nov., Aknīste, Saltupes iela 10, LV-5208 *** Previous addresses
Other registered in this address
Postal address Saltupes iela 10, Aknīste, Jēkabpils nov., LV-5208
Certificate of registration Nr. B000658. 14.05.2008
Goals of activities Attīstīt un popularizēt autosportu Latvijā reģionu līmenī;
Latvijas reģionālā autosporta attīstības koncepcijas izstrādāšana;
Latvijas reģionālo un novadu pasākumu plānu, projektu, sacensību nolikumu, sacensību kalendāru un citu dokumentu izstrādāšana, autosporta aktīvistu interešu un vēlmju apzināšana un sakārtošana;
sagatavot sportistus novadu, reģionālajām, Latvijas un starptautiskajām sacensībām, kausiem, čempionātiem un citām augsta ranga sacensībām, augstu rezultātu sasniegšanai autosportā;
dažādu autosporta un citu sacensību, čempionātu, svētku, izstāžu un citu pasākumu organizēšana, lai radītu iespēju Latvijas Republikas iedzīvotājiem nodarboties ar sportu;
iespēju nodrošināšana biedrības biedriem un citiem interesentiem piedalīties sacensībās, sportiskās izaugsmes apstākļu radīšana;
autosporta un Biedrības rīkoto sacensību un pasākumu propagandēšana un reklamēšana izmantojot masu informācijas u.c. plašsaziņas līdzekļus;
starptautisko, Latvijas, reģionālo un novadu sacensību trašu, sporta bāžu un citu sporta objektu izveidošana, labiekārtošana un sertifikācija;
starptautisko, Latvijas, reģionālo un novadu sacensību licenšu izsniegšana;
starptautisko, Latvijas, reģionālo un novadu sacensību tiesnešu apmācība un sertifikācija, kursi un kvalifikācijas celšana;
sporta klašu piešķiršana;
sadarbība ar Latvijas Republikas un ārvalstu organizācijām, kuru mērķi un uzdevumi atbilst Biedrības mērķiem un uzdevumiem;
finansu līdzekļu piesaistīšana Biedrības projektu realizēšanai;
plašāko iedzīvotāju slāņu, skolu un studējošās jaunatnes iesaistīšana sporta pasākumos, radot piemērotus apstākļus augstu sporta rezultātu sasniegšanai;
finansiāli atbalstīt Biedrības biedrus dalībai Latvijas un starptautiskās sacensībās, kausos, čempionātos un citās augsta ranga sacensībās.
Activity code (NACE)
  • Other amusement and recreation activities (93.29, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
  • Activities of other membership organisations n.e.c. (94.99, version 2.0) (Source: CSB)
History of changes in activities
Data updated in the Register of Enterprises 01.07.2021
Encumbrances
Liquidation process Not registered
Actual entry in the insolvency register Not registered
Actual delayed payments Not registered Report the debt
Actual pledge acts Not registered
Actual collaterals Not registered
SRS administered tax debts Not registered as of 10.04.2024
Find out current information about tax debts
Financial indicators (last submitted year)
Year (last submitted) Sign in
Sign in
Turnover
Profit after taxes
Liquidity
Profitability (return on assets)
Number of employees
Annual reports (15)
Tax payments to state budget
(thous. EUR)
Year Total payments to state budget Personal income tax State mandatory social insurance contributions
2021 Sign in

Actual data

Actual data. Executive body (5)
Time Post, Rights to represent
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 14.05.2008 Right of sole representation
Document country on the date of registration: Latvia
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 14.05.2008 Right of sole representation
Document country on the date of registration: Latvia
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 14.05.2008 Right of sole representation
Document country on the date of registration: Latvia
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 14.05.2008 Right of sole representation
Document country on the date of registration: Latvia
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 14.05.2008 Right of sole representation
Document country on the date of registration: Latvia
Actual data. List of procurations (0)
Actual data. List of beneficial owners (0)
Legal address on the map
AMATIERU KROSA APVIENĪBA Legal address on the map
Publications (0)