AMATIERU KROSA APVIENIBA

Extensive and legally valid database containing all companies, associations and enterprises, as well as foreign representations that are registered in Latvia.

Basic data
Name "AMATIERU KROSA APVIENIBA"
Legal form Society (BDR)
Registration number, date 40008127767, 14.05.2008
SEPA identifier LV40ZZZ40008127767
Data from the VAT Register Doesn't have
Legal address
Postal address Saltupes iela 10, Aknīste, Aknīstes nov., LV-5208
Register, Included in The Register Register of Associations and Foundations 14.05.2008
Certificate of registration Nr. B000658. 14.05.2008
Goals of activities Attistit un popularizet autosportu Latvija regionu limeni;
Latvijas regionala autosporta attistibas koncepcijas izstradasana;
Latvijas regionalo un novadu pasakumu planu, projektu, sacensibu nolikumu, sacensibu kalendaru un citu dokumentu izstradasana, autosporta aktivistu interesu un velmju apzinasana un sakartosana;
sagatavot sportistus novadu, regionalajam, Latvijas un starptautiskajam sacensibam, kausiem, cempionatiem un citam augsta ranga sacensibam, augstu rezultatu sasniegsanai autosporta;
dazadu autosporta un citu sacensibu, cempionatu, svetku, izstazu un citu pasakumu organizesana, lai raditu iespeju Latvijas Republikas iedzivotajiem nodarboties ar sportu;
iespeju nodrosinasana biedribas biedriem un citiem interesentiem piedalities sacensibas, sportiskas izaugsmes apstaklu radisana;
autosporta un Biedribas rikoto sacensibu un pasakumu propagandesana un reklamesana izmantojot masu informacijas u.c. plassazinas lidzeklus;
starptautisko, Latvijas, regionalo un novadu sacensibu trasu, sporta bazu un citu sporta objektu izveidosana, labiekartosana un sertifikacija;
starptautisko, Latvijas, regionalo un novadu sacensibu licensu izsniegsana;
starptautisko, Latvijas, regionalo un novadu sacensibu tiesnesu apmaciba un sertifikacija, kursi un kvalifikacijas celsana;
sporta klasu pieskirsana;
sadarbiba ar Latvijas Republikas un arvalstu organizacijam, kuru merki un uzdevumi atbilst Biedribas merkiem un uzdevumiem;
finansu lidzeklu piesaistisana Biedribas projektu realizesanai;
plasako iedzivotaju slanu, skolu un studejosas jaunatnes iesaistisana sporta pasakumos, radot piemerotus apstaklus augstu sporta rezultatu sasniegsanai;
finansiali atbalstit Biedribas biedrus dalibai Latvijas un starptautiskas sacensibas, kausos, cempionatos un citas augsta ranga sacensibas.
Activity code (NACE) Other amusement and recreation activities (93.29, version 2.0) (Source: SRS)
Activities of other membership organisations n.e.c. (94.99, version 2.0) (Source: CSB)
SRS - NACE code published by the State Revenue Service.
CSB - information from the Central Statistical Bureau of Latvia.
AR - information from the recent annual report available.
ZO.LV - information from the business catalog www.zo.lv
Data updated in the Register of Enterprises 03.07.2009

*** - Record on the address actualized on the base of the law on "The Register of Enterprises of the Republic of Latvia" article 4.4 section 3.

Encumbrance(s) etc.
Liquidation process Not registered
Actual entry in the insolvency register Not registered
Current overdue payments Not registered
Actual pledge acts Not registered
Actual collaterals Not registered
SRS administered tax debts Find out current information about tax debts
Contact information
Phone +371 26534824
Representatives
Actual officers 5
Actual procuras 0
Year Accounting period Type Registered in State Enterprise register
2018 01.01.2018 - 31.12.2018 Annual report 14.04.2019
2017 01.01.2017 - 31.12.2017 Annual report 28.03.2018
2016 01.01.2016 - 31.12.2016 Annual report 19.04.2017
2015 01.01.2015 - 31.12.2015 Annual report 17.03.2016
2014 01.01.2014 - 31.12.2014 Annual report 12.05.2015
2013 01.01.2013 - 31.12.2013 Annual report 31.03.2014
2012 01.01.2012 - 31.12.2012 Annual report 29.03.2013
2011 01.01.2011 - 31.12.2011 Annual report 29.03.2012
2010 01.01.2010 - 31.12.2010 Annual report 06.04.2011
2009 01.01.2009 - 31.12.2009 Annual report 28.12.2011
AMATIERU KROSA APVIENIBA location