Aleksandra Čaka biedrība

Basic data
Name Aleksandra Čaka biedrība Previous names
Legal form Society (BDR)
Registration number, date 40008032818, 03.02.1998
Register, Included in The Register Register of Associations and Foundations, 29.09.2004
SEPA identifier LV50ZZZ40008032818
Data from the VAT Register Doesn't haveCheck in EU VAT register
Legal address Legal address: Rīga, Jasmuižas iela 2 - 19, LV-1021 Previous addresses
Other registered in this address
Postal address Jasmuižas iela 2 - 19, Rīga, LV-1021
Certificate of registration Nr. B00504. 29.09.2004
Goals of activities Saglabāt izcilā rakstnieka Aleksandra Čaka piemiņu, piedaloties A.Čaka memoriālā dzīvokļa (turpmāk - Muzejs) attīstībā un uzturēšanā Rīgā, Lāčplēša ielā 48/50-14, veidojot to atbilstoši pasaules muzeoloģijas jaunākajiem atzinumiem. Finansiāli un organizatoriski atbalstīt Muzeja uzkrāto materiālu saglabāšanu, kā arī jaunu materiālu iegādi. Veicināt augstvērtīgas tehnikas (datori, videotehnika, skaņu tehnika, foto u.c.) ieviešanu Muzejā, lai nodrošinātu kultūrvēsturiskās informācijas uzkrāšanu, saglabāšanu un izmantošanu, kā arī Muzeja personāla profesionālo izaugsni, mācības un pieredzes apmaiņu. Atbalstīt kontaktu dibināšanu ar atbilstoša profila muzejiem citās pilsētās Latvijā un ārzemēs. Atbalstīt A.Čaka darbu izdošanu un veicināt pētījumus par A.Čaka dzīvi un daiļradi, izdodot Aleksandra Čaka gadagrāmatu. Popularizēt A.Čaka saistību ar Rīgas pilsētu, kopā ar Rīgas domi reizi divos gados pasniedzot A.Čaka balvu. Rīkot priekšlasījumus, konferences, disputus, koncertus un sarīkojumus, kā arī risināt citus ar A.Čaka piemiņu saistītus jautājumus.
Activity code (NACE)
  • Activities of other membership organisations n.e.c. (94.99, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
History of changes in activities
Data updated in the Register of Enterprises 21.06.2022
Encumbrances
Liquidation process Not registered
Actual entry in the insolvency register Not registered
Current claims for payments Sign in
Actual pledge acts Not registered
Actual collaterals Not registered
SRS administered tax debts Not registered as of 08.05.2024
Find out current information about tax debts
Financial indicators (last submitted year)
Year (last submitted) Sign in
Sign in
Turnover
Profit after taxes
Liquidity
Profitability (return on assets)
Number of employees
Annual reports (23)
Tax payments to state budget
(thous. EUR)
Year Total payments to state budget Personal income tax State mandatory social insurance contributions
2021 Sign in

Actual data

Actual data. Executive body (5)
Time Post, Rights to represent
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 21.06.2022 Right of sole representation
Document country on the date of registration: Latvia
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 21.06.2022 Together with at least 2
Document country on the date of registration: Latvia
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 21.06.2022 Together with at least 2
Document country on the date of registration: Latvia
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 21.06.2022 Together with at least 2
Document country on the date of registration: Latvia
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 21.06.2022 Right of sole representation
Document country on the date of registration: Latvia
Actual data. List of procurations (0)
Actual data. List of beneficial owners (1)
Not possible to identify a beneficiary of the legal entity. Registered 21.06.2022
Legal address on the map
 Legal address on the map
Publications (0)