Ābeļzieds, Personības attīstības centrs

Basic data
Name Personības attīstības centrs "Ābeļzieds"
Legal form Society (BDR)
Registration number, date 40008157367, 14.04.2010
Register, Included in The Register Register of Associations and Foundations, 14.04.2010
SEPA identifier LV23ZZZ40008157367
Data from the VAT Register Doesn't haveCheck in EU VAT register
Legal address Legal address: Rīga, Ropažu iela 140, LV-1006 Previous addresses
Other registered in this address
Postal address Ropažu iela 140, Rīga, LV-1006
Certificate of registration Nr. B012648. 14.04.2010
Goals of activities nodrošināt ar personības harmoniskas attīstības jēdziena saistītas informācijas, praktisku metožu izplatīšanu un pielietošanu, veicinot fiziski un garīgi pilnvērtīga dzīvesveida attīstību Latvijā un mazinot negatīvu tendenču īpatsvaru sabiedrībā;
sociāli, psihiski un fiziski veselas un harmoniskas persnības veidošanās veicināšana, tās nozīmīguma un pievilcības atklāšana;
veselīga dzīvesveida popularizēšana Latvijā un ārzemēs. Veselīga dzīvesveida aktivitāšu atbalstīšana. Informatīvo lekciju, metodiko semināru, konferenču un citu ar cilvēka fizisko, garīgo un sociālo veselību saistītu informatīvo un praktisko metožu pielietošanas pasākumu organizēšana un atbalstīšana;
ar personības attīstības un veselīga dzīvesveida popularizēšanu un atbalstīšanu saistīta izdevējdarbība: žurnālu, avīžu, atklātņu, metodisko mācību materiālu, monogrāfiju, grāmatu, vārdnīcu u.c. materiālu izstrādāšana, tulkošana, izdošana;
skaņu ierakstu izdošana, skaņu ierakstu reproducēšana/pavairošana;
video ierakstu veidošana, reproducēšana/pavairošana;
datorizēta materiāla reproducēšana/pavairošana;
Latvijas zinātnieku, kultūras darbinieku, mediķu, psihologu, sociologu, ekologu, pedagogu, tautas lietišķās mākslas speciālistu, astrologu, ezotērikas speciālistu, dziednieku, jebkuru citu ar personības attīstības veicināšanu saistītu entuziastu, tai skaitā autodidaktu darbības, informatīvo materiālu un praktisko metožu apkopošana, arhīva veidošana. Cilvēka sociālo, fizisko un psihisko veselību ietekmējošo faktoru pētīšana;
ar personības harmonizēšanas un veselīga dzīvesveida popularizēšanas jautājumiem saistīto preses izdevumu, radio un TV raidījumu veidošana un atbalstīšana;
labdarības pasākumu organizēšana;
starptautisku pasākumu organizēšana un to pārstāvniecība Latvijā un Baltijā. Sadarbība ar ineterešu klubu, personību attīstībai veltītu izstāžu, gadatirgu, mācību semināru, konferenču, kultūras un citu pasākumu organizētājiem, kā Latvijā tā arī ārzemēs
Activity code (NACE)
  • Other information service activities n.e.c. (63.99, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
  • Activities of other membership organisations n.e.c. (94.99, version 2.0) (Source: CSB)
History of changes in activities
Data updated in the Register of Enterprises 27.04.2011
Encumbrances
Liquidation process Not registered
Actual entry in the insolvency register Not registered
Current claims for payments Sign in
Actual pledge acts Not registered
Actual collaterals Not registered
SRS administered tax debts Not registered as of 20.05.2024
Find out current information about tax debts
Financial indicators (last submitted year)
Year (last submitted) Sign in
Sign in
Turnover
Profit after taxes
Liquidity
Profitability (return on assets)
Number of employees
Annual reports (14)
Tax payments to state budget
(thous. EUR)
Year Total payments to state budget Personal income tax State mandatory social insurance contributions
2021 Sign in

Actual data

Actual data. Executive body (5)
Time Post, Rights to represent
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 14.04.2010 Right of sole representation
Document country on the date of registration: Latvia
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 14.04.2010 Right of sole representation
Document country on the date of registration: Latvia
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 14.04.2010 Right of sole representation
Document country on the date of registration: Latvia
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 14.04.2010 Right of sole representation
Document country on the date of registration: Latvia
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 14.04.2010 Right of sole representation
Document country on the date of registration: Latvia
Actual data. List of procurations (0)
Actual data. List of beneficial owners (0)
Legal address on the map
Ābeļzieds Legal address on the map
Publications (0)