VID administrēto nodokļu (nodevu) parādu dati

AUTO PLUSS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Datums * 07.12.2017
VID administrēto nodokļu (nodevu) parāds (EUR) 1059.78 EUR
t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru piemērots tiesiskās aizsardzības process (EUR) 0.00
t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru piemērots nodokļu atbalsta pasākums (EUR) 0.00
t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi (EUR) 0.00
Pieņemts lēmums par saimnieciskās darbības apturēšanu Nav
Pieņemts lēmums par saimnieciskās darbības izbeigšanu Nav
Publicēšanas datums un laiks 18.12.2017 07:52:00
Datu avots: Valsts ieņēmumu dienesta mājas lapa

Pārbaudīt aktuālo informāciju par nodokļu parādiem

* datums, kad VID administrēto nodokļu (nodevu) parāda kopsumma pārsniedz 150 euro
Dati par aktuālajiem nodokļu parādiem tiks atjaunoti, kad tie tiks publicēti VID mājaslapā.