x
EUR PDF Help Help

Motus Vita, Cilveku ar ipasam vajadzibam biedriba

Extensive and legally valid database containing all companies, associations and enterprises, as well as foreign representations that are registered in Latvia.

Full company report  Follow 

Basic data
NameCilveku ar ipasam vajadzibam biedriba "Motus Vita"
Legal formSociety
Registration number, date40008143545, 22.07.2009
SEPA IDLV58ZZZ40008143545
Data from the VAT RegisterDoesn't have
Legal addressMaskavas iela 421-18, Riga, LV-1063
Register, Included in The RegisterRegister of Associations and Foundations, 22.07.2009
Certificate of registrationNr. B011769. 22.07.2009
Goals of activitiesVeicinat cilveku ar invaliditati, kuri slimo ar neiromuskularam slimibam integraciju sabiedriba, atbalstot vinu lidzdalibu visos sabiedriba notiekosajos procesos, ka ari organizejot ipasus - sai merka grupai paredzetus pasakumus.Sekmet cilveku ar invaliditati, kuri slimo ar neiromuskularam slimibam, medicinisko, socialo un profesionalo rehabilitaciju, piesaistot tam nepieciesamos profesionalus un sniedzot individualu atbalstu, laujot viniem saglabat labu dzives kvalitati un psihoemocionalo stabilitati.Veicinat cilveku ar neiromuskularam slimibam izglitosanas iespejas, ka ari atbalstit profesionalas kvalifikacijas iegusanu un nodarbinatibu.Veikt sava merka grupas tiesibu un interesu aizstavibu visos likumdosanas izstrades, pienemsanas un realizacijas posmos.Sabiedribas sapratnes veidosana par ar neiromuskularam slimibam un ar tam saistitam ikdienas problemam un iespejamiem risinajumiem.Piesaistit dazadu fondu projektus un ziedojumus, ka ari veikt citas Latvijas likumdosana paredzetas darbibas, lai istenotu organizacijas merkus.


Encumbrance(s) etc.
Liquidation processNot registered
Actual insolvency processNot registered
Current overdue paymentsNot registered
Actual pledge actsNot registered
Actual restrictionsNot registered

Representatives
Actual officers1
Actual procuras 0

Data updated22.07.2009
YearAccounting periodTypeRegistered in State Enterprise register
201301.01.2013 - 31.12.2013Annual report01.04.2014
201201.01.2012 - 31.12.2012Annual report02.04.2013
201101.01.2011 - 31.12.2011Annual report29.03.2012
201001.01.2010 - 31.12.2010Annual report19.04.2011
200901.01.2009 - 31.12.2009Annual report30.06.2011
Motus Vita location