Latvijas muitas noliktavu turetaju asociacija

Extensive and legally valid database containing all companies, associations and enterprises, as well as foreign representations that are registered in Latvia.

Basic data
Name Latvijas muitas noliktavu turētāju asociācija
Legal form Public organisation
Registration number, date 000801255, 11.03.1996
Data from the VAT Register Doesn't have
Legal address
Register, Included in The Register Register of Public Organizations 11.03.1996
Liquidated 24.02.1998
Goals of activities Muitas noliktavu turētāju interešu pārstāvēšana un aizstāvēšana;
veikt ar muitās noliktavu jautājumiem saistīto uzdevumu unifikāciju un
pilnveidošanu;
sadarboties ar starptautisko un nacionālo muitas noliktavu turētājiem,
kā arī citiem uzņēmumiem un organizācijām;
pārstāvēt Asociācijas dalībniekus un aizsargāt viņu intereses jautājumos,
kas saistīti ar Asociācijas darbību;
izstrādāt priekšlikumus savas nozares attīstībai;
u.c. statūtos paredzētā darbība.
Data updated in the Register of Enterprises 05.10.1998
Representatives
Actual officers 0
Actual procuras 0

location