x
EUR PDF Help Help

Latvijas muitas noliktavu turetaju asociacija

Extensive and legally valid database containing all companies, associations and enterprises, as well as foreign representations that are registered in Latvia.

Full company report  

Basic data
NameLatvijas muitas noliktavu turetaju asociacija
Legal formPublic organisation
Registration number, date000801255, 11.03.1996
Data from the VAT RegisterDoesn't have
Legal addressGleznotaju iela 4, Riga, LV-1050
Register, Included in The RegisterRegister of Public Organizations, 11.03.1996
Liquidated24.02.1998
Goals of activitiesMuitas noliktavu turetaju interesu parstavesana un aizstavesana;
veikt ar muitas noliktavu jautajumiem saistito uzdevumu unifikaciju un
pilnveidosanu;
sadarboties ar starptautisko un nacionalo muitas noliktavu turetajiem,
ka ari citiem uznemumiem un organizacijam;
parstavet Asociacijas dalibniekus un aizsargat vinu intereses jautajumos,
kas saistiti ar Asociacijas darbibu;
izstradat priekslikumus savas nozares attistibai;
u.c. statutos paredzeta darbiba.

Representatives
Actual officers0
Actual procuras 0

Data updated05.10.1998
Latvijas muitas noliktavu turetaju asociacija location